| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.232.179.37 (lg) / ec2-18-232-179-37.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12e8:b325::12e8:b325 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS203206 NetFlash-CY
PREFIKSY:   NetFlash-CY AS203206
TRACEROUTE:  2a10:8403:: af.cpe-lan.home.nic.netflash.com.cy
LOOKING GLASS: 2a10:8403:: af.cpe-lan.home.nic.netflash.com.cy

inet6num:    2a10:8400::/29
netname:    CY-NETFLASH-20201015
country:    CY
descr:     NetFlash ISP
org:      ORG-ANTL8-RIPE
admin-c:    AA36653-RIPE
tech-c:     AA36653-RIPE
status:     ALLOCATED-BY-RIR
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     mnt-cy-netflash-1
mnt-lower:   mnt-cy-netflash-1
mnt-routes:   mnt-cy-netflash-1
geofeed:    https://www.netflash.com.cy/geofeeds.csv
created:    2020-10-15T12:48:33Z
last-modified: 2023-09-03T00:19:14Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-ANTL8-RIPE
org-name:    A.C. NetFlash Technologies Ltd
descr:     NetFlash | Internet Service Provider
descr:     www.NetFlash.com.cy
country:    CY
org-type:    LIR
address:    P.O.Box 25655
address:    1355
address:    Nicosia
address:    CYPRUS
phone:     +35722100120
fax-no:     +35722023999
admin-c:    AA36653-RIPE
abuse-c:    AR61113-RIPE
mnt-ref:    mnt-cy-netflash-1
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     mnt-cy-netflash-1
created:    2020-10-06T09:43:51Z
last-modified: 2023-09-03T00:16:11Z
source:     RIPE # Filtered

role:      NetFlash Admin
abuse-mailbox: abuse@netflash.com.cy
address:    P.O.Box 25655
address:    1355 Nicosia
address:    CYPRUS
phone:     +357 22 100120
fax-no:     +357 22 023999
nic-hdl:    AA36653-RIPE
mnt-by:     mnt-cy-netflash-1
created:    2020-10-06T09:43:50Z
last-modified: 2023-02-06T19:29:05Z
source:     RIPE # Filtered


route6:     2a10:8403::/32
origin:     AS203206
mnt-by:     mnt-cy-netflash-1
created:    2023-08-29T12:34:37Z
last-modified: 2023-08-31T15:25:56Z
source:     RIPE
descr:     NetFlash CY - Nicosia
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]