| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.236.52.68 (lg) / ec2-3-236-52-68.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ec:3444::3ec:3444 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS39526 MAO
PREFIKSY:   MAO AS39526
TRACEROUTE:  2a10:2f01:380:: 2a10:2f01:380::
LOOKING GLASS: 2a10:2f01:380:: 2a10:2f01:380::

inet6num:    2a10:2f01:380::/48
netname:    JO-MAO-CLOUD-CUSTOMERS-IP6
descr:     Mohammad Ali Obeidat - JO Cloud Customers
country:    JO
org:      ORG-MAO1-RIPE
admin-c:    MAO175-RIPE
admin-c:    MAO176-RIPE
tech-c:     MAO175-RIPE
tech-c:     MAO176-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     MAO-MNT
created:    2020-11-26T05:51:06Z
last-modified: 2020-12-01T17:33:28Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-MAO1-RIPE
org-name:    Mohammad Ali Obeidat
org:      ORG-MAO1-RIPE
descr:     MAO AS39526
descr:     mao.org
org-type:    OTHER
address:    P.O. Box 941567
address:    Amman 11194
address:    Jordan
phone:     +962 6 200 2470
fax-no:     +962 6 569 5830
geoloc:     31.954 35.935
language:    AR
language:    EN
language:    ES
abuse-c:    MN12915-RIPE
admin-c:    MAO176-RIPE
admin-c:    MAO175-RIPE
tech-c:     MAO176-RIPE
tech-c:     MAO175-RIPE
mnt-ref:    DFR-MNT
mnt-ref:    MAO-MNT
mnt-ref:    PRAGER-MNT
mnt-ref:    SBMT
mnt-ref:    PINGIPMAINTAINER
mnt-by:     DFR-MNT
mnt-by:     MAO-MNT
created:    2020-10-14T20:50:47Z
last-modified: 2021-04-13T09:56:26Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Mohammad Ali Obeidat
org:      ORG-MAO1-RIPE
org:      ORG-MA1761-RIPE
address:    POB 941567 AMMAN 11194 JO
address:    POB 195 IRBID 21110 JO
phone:     +962 77664 0000
phone:     +44 744994 0000
phone:     +1 202 854 0000
nic-hdl:    MAO175-RIPE
mnt-by:     MAO-MNT
created:    2020-10-06T09:57:19Z
last-modified: 2021-05-21T09:46:09Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Mohammad Ali Obeidat
org:      ORG-MAO1-RIPE
org:      ORG-MA1761-RIPE
address:    P.O. Box 941567
address:    Amman 11194
address:    Jordan
phone:     +962 7 7664 0000
nic-hdl:    MAO176-RIPE
mnt-by:     DFR-MNT
mnt-by:     MAO-MNT
created:    2020-10-14T20:28:35Z
last-modified: 2021-04-13T02:14:30Z
source:     RIPE # Filtered


route6:     2a10:2f01:380::/48
descr:     MAO AS39526
origin:     AS39526
mnt-by:     MAO-MNT
created:    2020-11-26T06:00:13Z
last-modified: 2020-12-05T13:41:52Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]