| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.232.179.5 (lg) / ec2-18-232-179-5.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12e8:b305::12e8:b305 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS50902 DNS0EU
PREFIKSY:   DNS0EU AS50902
TRACEROUTE:  2a0f:fc80:: 2a0f:fc80::
LOOKING GLASS: 2a0f:fc80:: 2a0f:fc80::

inet6num:    2a0f:fc80::/29
netname:    FR-DNS0EU-20220530
country:    FR
org:      ORG-DA1252-RIPE
admin-c:    AA39483-RIPE
tech-c:     NA7677-RIPE
status:     ALLOCATED-BY-RIR
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     DNS0EU-MNT
mnt-lower:   DNS0EU-MNT
mnt-routes:   DNS0EU-MNT
created:    2022-05-30T10:37:30Z
last-modified: 2022-05-30T10:37:30Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-DA1252-RIPE
org-name:    DNS0.EU A.D.
country:    FR
org-type:    LIR
address:    10, rue de la Paix
address:    75002
address:    Paris
address:    FRANCE
phone:     +33786574966
admin-c:    AA39483-RIPE
tech-c:     NA7677-RIPE
abuse-c:    AR68168-RIPE
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     DNS0EU-MNT
created:    2022-04-20T13:23:06Z
last-modified: 2022-05-26T23:53:47Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-ref:    DNS0EU-MNT

role:      Admin
address:    FRANCE
address:    Paris
address:    75002
address:    10, rue de la Paix
phone:     +33786574966
nic-hdl:    AA39483-RIPE
mnt-by:     lir-fr-dns0eu-1-MNT
created:    2022-04-20T13:23:05Z
last-modified: 2022-04-20T13:23:06Z
source:     RIPE # Filtered

role:      NOC
address:    FRANCE
address:    Paris
address:    75002
address:    10, rue de la Paix
phone:     +33786574966
nic-hdl:    NA7677-RIPE
mnt-by:     lir-fr-dns0eu-1-MNT
created:    2022-04-20T13:23:06Z
last-modified: 2022-04-20T13:23:06Z
source:     RIPE # Filtered


route6:     2a0f:fc80::/32
origin:     AS50902
mnt-by:     DNS0EU-MNT
created:    2022-12-08T05:29:37Z
last-modified: 2022-12-08T05:29:37Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]