| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.160.97 (lg) / ec2-18-207-160-97.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:a061::12cf:a061 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS51920 vivacom
PREFIKSY:   vivacom AS51920
TRACEROUTE:  2a0f:6140:: 2a0f:6140::
LOOKING GLASS: 2a0f:6140:: 2a0f:6140::

inet6num:    2a0f:6140::/29
netname:    HU-VIVACOM-20220929
country:    HU
org:      ORG-VMK5-RIPE
admin-c:    BB8695-RIPE
tech-c:     BB8695-RIPE
status:     ALLOCATED-BY-RIR
mnt-by:     VIVACOM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-12-23T12:37:22Z
last-modified: 2022-12-23T12:37:22Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-VMK5-RIPE
org-name:    VIVACOM Magyarorszag Kft
country:    HU
org-type:    LIR
address:    Lakatos utca 46.
address:    2030
address:    Erd
address:    HUNGARY
phone:     +36309912050
abuse-c:    AC28794-RIPE
mnt-ref:    VIVACOM-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     VIVACOM-MNT
created:    2015-03-10T11:01:06Z
last-modified: 2020-12-16T12:22:28Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Bodecs Bela
address:    VIVACOM Magyarorszag Kft
address:    Lakatos utca 46.
address:    H-2030 Erd
address:    Hungary
phone:     +36 30 991 2050
nic-hdl:    BB8695-RIPE
mnt-by:     VIVACOM-MNT
remarks:    ---------------------------------------------
remarks:    Please send all abuse and spam complaints to:
remarks:    bodecsb@vivanet.hu
remarks:    ---------------------------------------------
created:    2015-03-17T20:50:48Z
last-modified: 2019-03-04T17:03:05Z
source:     RIPE # Filtered


route6:     2a0f:6140::/29
origin:     AS51920
mnt-by:     mnt-hu-orbit-1
created:    2022-12-15T21:17:05Z
last-modified: 2022-12-15T21:17:05Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]