| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.235.188.113 (lg) / ec2-3-235-188-113.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3eb:bc71::3eb:bc71 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS44534 yandex-office
PREFIKSY:   yandex-office AS44534
TRACEROUTE:  2a0e:fd87:9:: 2a0e:fd87:9::
LOOKING GLASS: 2a0e:fd87:9:: 2a0e:fd87:9::

inet6num:    2a0e:fd87:9::/48
netname:    TELETECH-V6-2a0e-fd87-9--48
status:     ASSIGNED
country:    RU
mnt-by:     lir-rs-teletech-1-MNT
admin-c:    YNDX1-RIPE
tech-c:     YNDX1-RIPE
org:      ORG-YA1-RIPE
remarks:    INFRA-AW
descr:     Teletech enterprise network
source:     RIPE
created:    2023-08-14T17:16:36Z
last-modified: 2023-08-28T08:39:43Z

organisation:  ORG-YA1-RIPE
org-name:    YANDEX LLC
country:    RU
org-type:    LIR
address:    LVA TOLSTOY STREET, 16
address:    119021
address:    Moscow
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +74957397000
fax-no:     +74957397070
admin-c:    MK24579-RIPE
admin-c:    AUR2-RIPE
admin-c:    EM3673-RIPE
abuse-c:    YAH6-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    YANDEX-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     YANDEX-MNT
created:    2004-04-22T14:39:02Z
last-modified: 2023-07-17T08:05:45Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Yandex LLC Network Operations
address:    Yandex LLC
address:    16, Leo Tolstoy St.
address:    119021
address:    Moscow
address:    Russian Federation
phone:     +7 495 739 7000
fax-no:     +7 495 739 7070
remarks:    trouble: ------------------------------------------------------
remarks:    trouble: Points of contact for Yandex LLC Network Operations
remarks:    trouble: ------------------------------------------------------
remarks:    trouble: Routing and peering issues: noc@yandex.net
remarks:    trouble: SPAM issues: abuse@yandex.ru
remarks:    trouble: Network security issues: abuse@yandex.ru
remarks:    trouble: Mail issues: postmaster@yandex.ru
remarks:    trouble: General information: info@yandex.ru
remarks:    trouble: ------------------------------------------------------
admin-c:    MK24579-RIPE
tech-c:     EM3673-RIPE
tech-c:     AUR2-RIPE
nic-hdl:    YNDX1-RIPE
mnt-by:     YANDEX-MNT
created:    2002-06-07T05:35:50Z
last-modified: 2021-08-23T16:42:06Z
source:     RIPE # Filtered
abuse-mailbox: abuse@yandex.ru


route6:     2a0e:fd87:9::/48
descr:     Yandex enterprise network
origin:     AS13238
mnt-by:     lir-rs-teletech-1-MNT
created:    2023-08-07T11:48:17Z
last-modified: 2023-08-21T17:40:36Z
source:     RIPE


route6:     2a0e:fd87:9::/48
descr:     Yandex enterprise network
origin:     AS44534
mnt-by:     lir-rs-teletech-1-MNT
created:    2023-08-07T11:48:17Z
last-modified: 2023-08-21T17:40:36Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]