| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.129.175 (lg) / ec2-18-207-129-175.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:81af::12cf:81af (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS50673 Serverius-as
PREFIKSY:   Serverius-as AS50673
TRACEROUTE:  2a0e:c9c0:: 2a0e:c9c0::
LOOKING GLASS: 2a0e:c9c0:: 2a0e:c9c0::

inet6num:    2a0e:c9c0::/29
netname:    NL-SINNERG-20190814
country:    NL
org:      ORG-SB579-RIPE
admin-c:    SA39791-RIPE
geofeed:    https://sinnerg.nl/geofeed.csv
tech-c:     SA39791-RIPE
status:     ALLOCATED-BY-RIR
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     mnt-nl-sinnerg-1
mnt-lower:   mnt-nl-sinnerg-1
mnt-routes:   mnt-nl-sinnerg-1
created:    2019-08-14T10:50:42Z
last-modified: 2023-10-29T19:05:52Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-SB579-RIPE
org-name:    SinnerG B.V.
country:    NL
org-type:    LIR
address:    Zijdelveld 67
address:    1421TL
address:    Uithoorn
address:    NETHERLANDS
phone:     +31 20-8511400
admin-c:    MS48897-RIPE
admin-c:    EH4106-RIPE
tech-c:     MS48897-RIPE
tech-c:     EH4106-RIPE
abuse-c:    AR54718-RIPE
mnt-ref:    mnt-nl-sinnerg-1
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     mnt-nl-sinnerg-1
created:    2019-08-13T06:37:53Z
last-modified: 2020-12-16T12:38:53Z
source:     RIPE # Filtered

role:      SinnerG
address:    Zijdelveld 67, Uithoorn, The Netherlands
abuse-mailbox: abuse@sinnerg.nl
admin-c:    EH4106-RIPE
tech-c:     EH4106-RIPE
tech-c:     MS48897-RIPE
admin-c:    MS48897-RIPE
remarks:    For all questions not abuse related use info@sinnerg.nl
phone:     +31 20 8511 400
nic-hdl:    SA39791-RIPE
mnt-by:     mnt-nl-sinnerg-1
created:    2019-08-14T12:44:30Z
last-modified: 2019-08-14T12:49:45Z
source:     RIPE # Filtered


route6:     2a0e:c9c0::/29
origin:     AS50673
mnt-by:     mnt-nl-sinnerg-1
created:    2021-01-19T13:14:46Z
last-modified: 2021-01-19T13:14:46Z
source:     RIPE
mnt-routes:   serverius-mnt
mnt-routes:   mnt-nl-sinnerg-1
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]