| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.206.12.157 (lg) / ec2-18-206-12-157.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12ce:c9d::12ce:c9d (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS61302 Huize_Telecom
PREFIKSY:   Huize_Telecom AS61302
TRACEROUTE:  2a0e:b107:1577:: 2a0e:b107:1577::
LOOKING GLASS: 2a0e:b107:1577:: 2a0e:b107:1577::

inet6num:    2a0e:b107:1577::/48
netname:    Jiang_Zemin_1926-2022
descr:     Jiang Zemin (17 August 1926 - 30 November 2022)
descr:     This prefix is used to pay tribute to Jiang Zemin, and any person or organisation can announce it.
country:    CN
admin-c:    HLN416-RIPE
org:      ORG-HNC3-RIPE
tech-c:     HLN416-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     HUIZE-MNT
mnt-by:     HZCN-MNT
created:    2022-01-29T12:25:03Z
last-modified: 2022-12-03T08:44:42Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-HNC3-RIPE
descr:     Huize Telecom China
remarks:    Geofeed https://geofeed.huize.asia/geofeed.csv
geoloc:     31.146111 88.913611
language:    ZH
country:    CN
org-name:    Huize Telecom China
org-type:    OTHER
address:    78 Beishan St, 78, Xihu, Hangzhou, Zhejiang, China, 310025
abuse-c:    AFHN1-RIPE
mnt-ref:    BUHO-MNT
mnt-ref:    mnt-ag-globalnet-1
mnt-ref:    HUIZE-MNT
mnt-ref:    ru-avm-1-mnt
language:    EN
mnt-by:     HZCN-MNT
mnt-by:     BUHO-MNT
mnt-by:     HUIZE-MNT
created:    2022-08-11T09:42:46Z
last-modified: 2023-02-10T17:08:59Z
source:     RIPE # Filtered

role:      HUIZE NOC
address:    Kemp House, 160 City Road, London, England, EC1V 2NX
abuse-mailbox: abuse@huize.asia
nic-hdl:    HLN416-RIPE
mnt-by:     HUIZE-MNT
created:    2021-05-22T15:00:15Z
last-modified: 2023-01-23T10:35:29Z
source:     RIPE # Filtered


route6:     2a0e:b107:1577::/48
origin:     AS141011
descr:     ????
descr:     zhihuiyuze
remarks:    ????
remarks:    zhihuiyuze
descr:     ??? ???????
mnt-by:     HUIZE-MNT
created:    2021-09-20T18:19:03Z
last-modified: 2021-09-20T18:21:10Z
source:     RIPE


route6:     2a0e:b107:1577::/48
origin:     AS149007
mnt-by:     HZCN-MNT
mnt-by:     HUIZE-MNT
mnt-by:     PJSCHUIZE-mnt
created:    2022-12-03T09:23:03Z
last-modified: 2022-12-03T09:23:03Z
source:     RIPE


route6:     2a0e:b107:1577::/48
origin:     AS61302
mnt-by:     HZCN-MNT
mnt-by:     HUIZE-MNT
mnt-by:     PJSCHUIZE-mnt
created:    2022-12-03T08:40:09Z
last-modified: 2022-12-03T08:40:09Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]