| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.230.154.90 (lg) / ec2-3-230-154-90.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e6:9a5a::3e6:9a5a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS208612 AS-KURT
PREFIKSY:   AS-KURT AS208612
TRACEROUTE:  2a0e:1cc0:: 2a0e:1cc0::
LOOKING GLASS: 2a0e:1cc0:: 2a0e:1cc0::

inet6num:    2a0e:1cc0::/48
netname:    KURT-V6
org:      ORG-KM172-RIPE
country:    GB
admin-c:    KM8585-RIPE
tech-c:     KM8585-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     MNT-HARRYCROSS
mnt-by:     KM
created:    2019-08-12T11:46:22Z
last-modified: 2020-05-20T19:24:33Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-KM172-RIPE
org-name:    Kurt McLester
country:    GB
org-type:    OTHER
address:    Haymarket Rise, Bedford, MK40 2FS
abuse-c:    ACRO25559-RIPE
mnt-ref:    MNT-HARRYCROSS
mnt-by:     KM
created:    2019-07-01T22:14:31Z
last-modified: 2023-07-28T14:23:42Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Kurt McLester
address:    Haymarket Rise, Bedford, MK40 2FS
phone:     +447850023259
nic-hdl:    KM8585-RIPE
mnt-by:     KM
created:    2019-07-01T22:11:58Z
last-modified: 2023-07-28T14:23:50Z
source:     RIPE


route6:     2a0e:1cc0::/56
origin:     AS208612
mnt-by:     MNT-HARRYCROSS
mnt-by:     HARRY-MNT
created:    2019-07-03T14:21:57Z
last-modified: 2019-07-03T14:21:57Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]