| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.230.154.90 (lg) / ec2-3-230-154-90.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e6:9a5a::3e6:9a5a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS56496 TV2-DANMARK
PREFIKSY:   TV2-DANMARK AS56496
TRACEROUTE:  2a0d:bac6:: 2a0d:bac6::
LOOKING GLASS: 2a0d:bac6:: 2a0d:bac6::

inet6num:    2a0d:bac0::/29
netname:    DK-TV2-20181009
country:    DK
org:      ORG-TA1299-RIPE
admin-c:    AR48659-RIPE
tech-c:     AR48659-RIPE
status:     ALLOCATED-BY-RIR
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     tv2-mnt
created:    2018-10-09T15:10:53Z
last-modified: 2024-02-05T08:40:03Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-TA1299-RIPE
org-name:    TV2/DANMARK A/S
country:    DK
org-type:    LIR
address:    Rugardsvej 25
address:    DK-5000
address:    Odense C
address:    DENMARK
phone:     +45 65919191
admin-c:    AR48659-RIPE
tech-c:     AR48659-RIPE
abuse-c:    AR48659-RIPE
mnt-ref:    tv2-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     tv2-mnt
created:    2018-10-09T07:42:51Z
last-modified: 2024-02-05T08:44:30Z
source:     RIPE # Filtered

role:      AS56496 staff
address:    Rugardsvej 25
address:    DK-5000
address:    Odense C
address:    DENMARK
nic-hdl:    AR48659-RIPE
abuse-mailbox: abuse@tv2.dk
mnt-by:     tv2-mnt
created:    2018-10-09T07:42:50Z
last-modified: 2024-02-05T08:35:39Z
source:     RIPE # Filtered
admin-c:    DNP18-RIPE


route6:     2a0d:bac6::/32
origin:     AS56496
mnt-by:     tv2-mnt
created:    2024-02-06T08:38:50Z
last-modified: 2024-02-06T08:38:50Z
source:     RIPE # Filtered
org:      ORG-TA1299-RIPE

organisation:  ORG-TA1299-RIPE
org-name:    TV2/DANMARK A/S
country:    DK
org-type:    LIR
address:    Rugardsvej 25
address:    DK-5000
address:    Odense C
address:    DENMARK
phone:     +45 65919191
admin-c:    AR48659-RIPE
tech-c:     AR48659-RIPE
abuse-c:    AR48659-RIPE
mnt-ref:    tv2-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     tv2-mnt
created:    2018-10-09T07:42:51Z
last-modified: 2024-02-05T08:44:30Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]