| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 107.21.85.250 (lg) / ec2-107-21-85-250.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6b15:55fa::6b15:55fa (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS49362 DSV
PREFIKSY:   DSV AS49362
TRACEROUTE:  2a0d:aa00:: 2a0d:aa00::
LOOKING GLASS: 2a0d:aa00:: 2a0d:aa00::

inet6num:    2a0d:aa00::/29
netname:    DK-DSVAS-20171102
country:    DK
org:      ORG-DA767-RIPE
admin-c:    DSV
tech-c:     DSV
status:     ALLOCATED-BY-RIR
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     DSV-MNT
created:    2017-11-02T09:18:00Z
last-modified: 2017-11-02T09:18:00Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-DA767-RIPE
org-name:    DSV Panalpina A/S
country:    DK
org-type:    LIR
address:    Hovedgaden 630
address:    2640
address:    Hedehusene
address:    DENMARK
phone:     +45 4320 3040
admin-c:    DSV
tech-c:     DSV
abuse-c:    AR38003-RIPE
mnt-ref:    DSV-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     DSV-MNT
created:    2016-10-19T08:46:58Z
last-modified: 2021-06-24T14:10:47Z
source:     RIPE # Filtered

role:      DSV IP Network
address:    DSV Group IT
address:    Global Communication
address:    Hovedgaden 630
address:    DK-2640 Hedehusene
phone:     +45 4320 3040
fax-no:     +45 4320 3041
admin-c:    IN1679-RIPE
tech-c:     IN1679-RIPE
nic-hdl:    DSV
mnt-by:     DSV-MNT
created:    2009-10-09T11:51:25Z
last-modified: 2019-01-11T09:18:49Z
source:     RIPE # Filtered
abuse-mailbox: abuse@dsv.com


route6:     2a0d:aa00::/29
descr:     DSV A/S IPv6 Network
origin:     AS49362
mnt-by:     DSV-MNT
created:    2017-11-02T09:53:55Z
last-modified: 2017-11-02T09:53:55Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]