| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.215.79.116 (lg) / ec2-3-215-79-116.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3d7:4f74::3d7:4f74 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS41033 D2-AS
PREFIKSY:   D2-AS AS41033
TRACEROUTE:  2a0d:7100:8:: 2a0d:7100:8::
LOOKING GLASS: 2a0d:7100:8:: 2a0d:7100:8::

inet6num:    2a0d:7100:8::/48
org:      ORG-AA2463-RIPE
netname:    AU-Corporation
country:    AU
geoloc:     -37.809267 144.969843
admin-c:    AI5045-RIPE
tech-c:     AI5045-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     AU-Corporation-MNT
created:    2020-08-04T12:17:30Z
last-modified: 2020-08-05T19:39:01Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-AA2463-RIPE
org-name:    AU-Corporation
geoloc:     -37.809267 144.969843
org-type:    OTHER
address:    252 Exhibition Street
abuse-c:    ACRO34755-RIPE
mnt-ref:    AU-Corporation-MNT
mnt-by:     AU-Corporation-MNT
created:    2020-08-05T19:36:55Z
last-modified: 2020-08-06T19:20:06Z
source:     RIPE # Filtered

role:      AU Internet
address:    252 Exhibition Street
nic-hdl:    AI5045-RIPE
mnt-by:     AU-Corporation-MNT
created:    2020-08-05T19:34:46Z
last-modified: 2020-08-05T19:34:46Z
source:     RIPE # Filtered


route6:     2a0d:7100:8::/48
origin:     AS41033
mnt-by:     D2CLOUD-MNT
created:    2020-08-04T12:16:48Z
last-modified: 2020-08-04T12:16:48Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]