| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 107.21.85.250 (lg) / ec2-107-21-85-250.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6b15:55fa::6b15:55fa (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS48492 IQ-Online
PREFIKSY:   IQ-Online AS48492
TRACEROUTE:  2a0d:4f00:: 2a0d:4f00::
LOOKING GLASS: 2a0d:4f00:: 2a0d:4f00::

inet6num:    2a0d:4f00::/29
netname:    IQ-IQONLINE-20200729
country:    IQ
org:      ORG-IOFI1-RIPE
admin-c:    NM8127-RIPE
tech-c:     NM8127-RIPE
status:     ALLOCATED-BY-RIR
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     mnt-iq-iqonline-1
created:    2020-07-29T07:39:45Z
last-modified: 2020-07-29T07:39:45Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-IOFI1-RIPE
org-name:    I.Q Online for Internet Services and Communications LLC
country:    IQ
org-type:    LIR
address:    Hasba xani naqib, KSC Building, 2nd Floor
address:    46001
address:    Sulaymaniyah
address:    IRAQ
phone:     +9647713502771
admin-c:    NM8127-RIPE
tech-c:     NM8127-RIPE
abuse-c:    AR60653-RIPE
mnt-ref:    mnt-iq-iqonline-1
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     mnt-iq-iqonline-1
created:    2020-07-14T07:51:36Z
last-modified: 2021-09-22T11:33:47Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Network Manager
address:    Hasba xani naqib, KSC Building, 2nd Floor
address:    46001
address:    Sulaymaniyah
address:    IRAQ
phone:     +9647705600000
nic-hdl:    NM8127-RIPE
mnt-by:     mnt-iq-iqonline-1
created:    2020-07-14T07:51:35Z
last-modified: 2021-10-04T13:40:13Z
source:     RIPE # Filtered


route6:     2a0d:4f00::/32
origin:     AS48492
mnt-by:     Hazhir-Nejatyab
mnt-by:     mnt-iq-iqonline-1
created:    2021-07-13T07:02:11Z
last-modified: 2021-07-13T07:02:11Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]