| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.206.12.157 (lg) / ec2-18-206-12-157.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12ce:c9d::12ce:c9d (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS48918 GLOBALWAYS
PREFIKSY:   GLOBALWAYS AS48918
TRACEROUTE:  2a0c:c40:: 2a0c:c40::
LOOKING GLASS: 2a0c:c40:: 2a0c:c40::

inet6num:    2a0c:c40::/32
netname:    DE-KKEUR-20180320
country:    DE
org:      ORG-KKEG1-RIPE
admin-c:    KH4839-RIPE
tech-c:     MK21345-RIPE
status:     ALLOCATED-BY-RIR
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     NORIS-MNT
created:    2018-03-20T09:11:21Z
last-modified: 2023-10-26T11:29:38Z
source:     RIPE
mnt-routes:   DFR-MNT

organisation:  ORG-KKEG1-RIPE
org-name:    KAISER+KRAFT EUROPA GmbH
country:    DE
org-type:    LIR
address:    Presselstr. 12
address:    70191
address:    Stuttgart
address:    GERMANY
phone:     +49711346560
admin-c:    KH4839-RIPE
tech-c:     MK21345-RIPE
abuse-c:    AR45587-RIPE
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     NORIS-MNT
created:    2018-03-19T09:44:57Z
last-modified: 2023-10-26T11:29:39Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-ref:    NORIS-MNT

person:     Klaus Heske
address:    Presselstr. 12
address:    70191
address:    Stuttgart
address:    GERMANY
phone:     +49711346560
nic-hdl:    KH4839-RIPE
mnt-by:     NORIS-MNT
created:    2018-03-19T09:44:56Z
last-modified: 2023-10-16T13:20:30Z
source:     RIPE

person:     Martin Knoebel
address:    Presselstr. 12
address:    70191
address:    Stuttgart
address:    GERMANY
phone:     +49711346560
nic-hdl:    MK21345-RIPE
mnt-by:     NORIS-MNT
created:    2018-03-19T09:44:56Z
last-modified: 2023-10-16T13:20:11Z
source:     RIPE


route6:     2a0c:c40::/32
origin:     AS48918
mnt-by:     MNT-GLOBALWAYS
mnt-by:     DFR-MNT
mnt-by:     NORIS-MNT
created:    2018-04-04T14:17:46Z
last-modified: 2023-09-08T12:51:49Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]