| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 35.172.230.154 (lg) / ec2-35-172-230-154.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:23ac:e69a::23ac:e69a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS212991 CURAit
PREFIKSY:   CURAit AS212991
TRACEROUTE:  2a0c:8d80:: 2a0c:8d80::
LOOKING GLASS: 2a0c:8d80:: 2a0c:8d80::

inet6num:    2a0c:8d80::/29
netname:    DK-CURAIT-20200703
country:    DK
org:      ORG-CA2143-RIPE
admin-c:    MPM184-RIPE
tech-c:     MPM184-RIPE
status:     ALLOCATED-BY-RIR
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     mnt-dk-curait-1
mnt-lower:   mnt-dk-curait-1
mnt-routes:   mnt-dk-curait-1
created:    2020-07-03T12:41:48Z
last-modified: 2020-07-03T12:41:48Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-CA2143-RIPE
org-name:    CURAit A/S
country:    DK
org-type:    LIR
address:    Vrkstedsgrden 14
address:    2620
address:    Albertund
address:    DENMARK
phone:     +4570223545
admin-c:    MPM184-RIPE
tech-c:     MPM184-RIPE
abuse-c:    AR60162-RIPE
mnt-ref:    mnt-dk-curait-1
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     mnt-dk-curait-1
created:    2020-04-01T09:57:01Z
last-modified: 2020-12-16T13:32:22Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Martin Phillip Maleshyn
address:    Vrkstedsgrden 14
address:    2620
address:    Albertund
address:    DENMARK
phone:     +4570223545
nic-hdl:    MPM184-RIPE
mnt-by:     mnt-dk-curait-1
created:    2020-04-01T09:57:00Z
last-modified: 2020-04-01T09:57:01Z
source:     RIPE # Filtered


route6:     2a0c:8d80::/29
origin:     AS212991
mnt-by:     mnt-dk-curait-1
created:    2020-08-11T14:17:34Z
last-modified: 2020-08-11T14:17:34Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]