| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 35.172.230.154 (lg) / ec2-35-172-230-154.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:23ac:e69a::23ac:e69a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS57199 MilkyWan-old
PREFIKSY:   MilkyWan-old AS57199
TRACEROUTE:  2a0b:cbc0:3:: 2a0b:cbc0:3::
LOOKING GLASS: 2a0b:cbc0:3:: 2a0b:cbc0:3::

inet6num:    2a0b:cbc0::/32
descr:     MilkyWan Main IPv6 Prefix
netname:    MilkyWan
created:    2018-02-06T17:36:52Z
last-modified: 2019-05-07T15:08:01Z
source:     RIPE
status:     ALLOCATED-BY-LIR
org:      ORG-MA1574-RIPE
mnt-by:     MILKYWAN-MNT
mnt-routes:   MILKYWAN-MNT
mnt-domains:  MILKYWAN-MNT
admin-c:    HDLM-RIPE
tech-c:     HDLM-RIPE
abuse-c:    AC35343-RIPE
country:    FR

organisation:  ORG-MA1574-RIPE
org-name:    MilkyWan Association
country:    FR
org-type:    LIR
address:    4B Square Edouard Mouriquand
address:    69009
address:    Lyon
address:    FRANCE
phone:     +33782708799
admin-c:    HDLM-RIPE
tech-c:     HDLM-RIPE
abuse-c:    AC35343-RIPE
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MILKYWAN-MNT
mnt-ref:    MILKYWAN-MNT
mnt-ref:    APPLIWAVE-MNT
mnt-ref:    Gitoyen-NCC
created:    2019-05-03T10:05:27Z
last-modified: 2022-07-11T12:52:27Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Hugues Voiturier
address:    4 Bis Square Edouard Mouriquand, 69009 Lyon
phone:     +33123456789
nic-hdl:    HDLM-RIPE
mnt-by:     HDLM-MNT
created:    2018-05-10T21:33:00Z
last-modified: 2020-08-01T08:31:34Z
source:     RIPE


route6:     2a0b:cbc0::/32
descr:     Route to MilkyWan
origin:     AS2027
org:      ORG-MA1574-RIPE
mnt-by:     MILKYWAN-MNT
created:    2022-03-08T17:48:55Z
last-modified: 2022-03-08T17:48:55Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-MA1574-RIPE
org-name:    MilkyWan Association
country:    FR
org-type:    LIR
address:    4B Square Edouard Mouriquand
address:    69009
address:    Lyon
address:    FRANCE
phone:     +33782708799
admin-c:    HDLM-RIPE
tech-c:     HDLM-RIPE
abuse-c:    AC35343-RIPE
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MILKYWAN-MNT
mnt-ref:    MILKYWAN-MNT
mnt-ref:    APPLIWAVE-MNT
mnt-ref:    Gitoyen-NCC
created:    2019-05-03T10:05:27Z
last-modified: 2022-07-11T12:52:27Z
source:     RIPE # Filtered


route6:     2a0b:cbc0::/32
mnt-routes:   MILKYWAN-MNT
origin:     AS57199
mnt-by:     APPLIWAVE-MNT
created:    2018-02-07T14:26:24Z
last-modified: 2018-02-07T14:26:24Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]