| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.206.12.157 (lg) / ec2-18-206-12-157.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12ce:c9d::12ce:c9d (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS57695 MISAKA
PREFIKSY:   MISAKA AS57695
TRACEROUTE:  2a0b:4342:1a60:: 2a0b:4342:1a60::
LOOKING GLASS: 2a0b:4342:1a60:: 2a0b:4342:1a60::

inet6num:    2a0b:4342:1a60::/44
netname:    SG-MISAKA-SIN07-IPV6
org:      ORG-MNI3-RIPE
descr:     Misaka Network, Inc.
remarks:    Singapore
country:    SG
admin-c:    MNN34-RIPE
tech-c:     MNN34-RIPE
assignment-size: 48
status:     AGGREGATED-BY-LIR
mnt-by:     MISAKA-MNT
created:    2017-12-26T03:54:28Z
last-modified: 2020-04-17T09:28:23Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-MNI3-RIPE
org-name:    Misaka Network, Inc.
country:    US
org-type:    LIR
address:    Suite 6288, 8 The Green
address:    19901
address:    Dover
address:    UNITED STATES
phone:     +13239991409
admin-c:    MNN34-RIPE
tech-c:     MNN34-RIPE
abuse-c:    AR44031-RIPE
mnt-ref:    MISAKA-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MISAKA-MNT
created:    2017-11-28T08:26:42Z
last-modified: 2021-08-01T18:44:46Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Misaka Network NOC
address:    8 The Green, Suite 6288
address:    Dover, DE 19901, United States
admin-c:    SM33783-RIPE
tech-c:     SM33783-RIPE
nic-hdl:    MNN34-RIPE
mnt-by:     MISAKA-MNT
created:    2017-12-23T15:08:06Z
last-modified: 2018-09-07T15:57:13Z
source:     RIPE # Filtered


route6:     2a0b:4342:1a60::/44
origin:     AS57695
mnt-by:     MISAKA-MNT
created:    2017-12-26T03:54:28Z
last-modified: 2020-04-17T09:26:16Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]