| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.239.152.207 (lg) / ec2-34-239-152-207.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22ef:98cf::22ef:98cf (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS35048 BITERIKA-AS
PREFIKSY:   BITERIKA-AS AS35048
TRACEROUTE:  2a0a:b387:8000:: 2a0a:b387:8000::
LOOKING GLASS: 2a0a:b387:8000:: 2a0a:b387:8000::

inet6num:    2a0a:b387::/32
netname:    RU-BITERIKA-B387
country:    RU
org:      ORG-BGL29-RIPE
admin-c:    BGL23-RIPE
tech-c:     BGL23-RIPE
status:     AGGREGATED-BY-LIR
assignment-size:64
mnt-by:     BITERIKA-MNT
created:    2019-05-22T15:43:42Z
last-modified: 2019-05-23T16:09:20Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-BGL29-RIPE
org-name:    Biterika Grupp LLC
org-type:    OTHER
address:    Zelenograd, korp. 1822, 1-III-3
address:    124489 Moscow
address:    Russian Federation
phone:     +7 495 7773552
abuse-c:    BGL23-RIPE
mnt-ref:    BITERIKA-MNT
mnt-ref:    IP-RIPE
mnt-by:     BITERIKA-MNT
created:    2019-05-21T21:59:25Z
last-modified: 2020-11-07T14:44:35Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Biterika Grupp LLC
address:    Zelenograd, korp. 1822, 1-III-3
address:    124489 Moscow
address:    Russian Federation
abuse-mailbox: ip@biterika.ru
phone:     +7 495 7773552
admin-c:    IV1946-RIPE
tech-c:     IV1946-RIPE
nic-hdl:    BGL23-RIPE
mnt-by:     BITERIKA-MNT
created:    2019-05-23T11:11:41Z
last-modified: 2019-07-04T18:06:55Z
source:     RIPE # Filtered


route6:     2a0a:b387:8000::/33
origin:     AS35048
mnt-by:     BITERIKA-MNT
created:    2019-10-02T13:06:17Z
last-modified: 2019-10-02T13:06:17Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]