| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.206.48.243 (lg) / ec2-18-206-48-243.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12ce:30f3::12ce:30f3 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS61317 ASDETUK
PREFIKSY:   ASDETUK AS61317
TRACEROUTE:  2a0a:8600:: 2a0a:8600::
LOOKING GLASS: 2a0a:8600:: 2a0a:8600::

inet6num:    2a0a:8600::/29
netname:    AE-CYBERASSETS-20160901
country:    AE
org:      ORG-CAF4-RIPE
admin-c:    CYB777
tech-c:     CYB777
status:     ALLOCATED-BY-RIR
mnt-by:     CYBER-A-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-03T10:01:02Z
last-modified: 2021-11-03T10:01:02Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-CAF4-RIPE
org-name:    Cyber Assets FZCO
country:    AE
org-type:    LIR
address:    Fourth Floor, Business Cluster-Building 2,Dubai CommerCity
address:    BCB2 415-SD07
address:    Dubai
address:    UNITED ARAB EMIRATES
phone:     +442039665963
abuse-c:    CYBR13
admin-c:    CYB777
tech-c:     CYB777
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     CYBER-A-MNT
created:    2021-10-22T11:24:43Z
last-modified: 2023-04-20T10:58:42Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-ref:    CYBER-A-MNT
mnt-ref:    IPXO-MNT

role:      Admin/Tech of Cyber Assets
address:    Fourth Floor, Business Cluster-Building 2,Dubai CommerCity
nic-hdl:    CYB777
mnt-by:     CYBER-A-MNT
created:    2021-10-27T07:30:52Z
last-modified: 2021-10-27T08:15:10Z
source:     RIPE # Filtered


route6:     2a0a:8600::/29
origin:     AS61317
mnt-by:     IPXO-MNT
created:    2016-09-09T08:33:36Z
last-modified: 2023-04-17T11:38:59Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]