| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.236.209.138 (lg) / ec2-3-236-209-138.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ec:d18a::3ec:d18a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS48464 FUTUROEXITO-AS
PREFIKSY:   FUTUROEXITO-AS AS48464
TRACEROUTE:  2a0a:16c0:: 2a0a:16c0::
LOOKING GLASS: 2a0a:16c0:: 2a0a:16c0::

inet6num:    2a0a:16c0::/32
netname:    PL-FUTUROEXITO-20170222
country:    PL
org:      ORG-FESz1-RIPE
admin-c:    RS4552-RIPE
tech-c:     AM40156-RIPE
status:     ALLOCATED-BY-RIR
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     FUTUROEXITO-MNT
created:    2017-02-22T09:50:19Z
last-modified: 2017-02-22T09:50:19Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-FESz1-RIPE
org-name:    Futuro Exito Sp. z o.o.
country:    PL
org-type:    LIR
address:    Ceramiczna 1
address:    20-150
address:    Lublin
address:    POLAND
phone:     +48 81 458 35 00
fax-no:     +48 81 458 30 01
abuse-c:    AR16400-RIPE
mnt-ref:    FUTUROEXITO-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     FUTUROEXITO-MNT
created:    2008-11-25T11:16:40Z
last-modified: 2020-12-16T13:19:14Z
source:     RIPE # Filtered
admin-c:    AR16400-RIPE
admin-c:    AM40156-RIPE
admin-c:    RS4552-RIPE

person:     Artur Mlynarczyk
address:    Futuro Exito Sp. z o.o.
address:    Ceramiczna 1
address:    20-150 Lublin
address:    Poland
phone:     +48 81 458 32 01
nic-hdl:    AM40156-RIPE
mnt-by:     FUTUROEXITO-MNT
created:    2016-11-08T14:51:13Z
last-modified: 2016-11-08T14:51:13Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Robert Stec
address:    Futuro Exito Sp. z o.o.
address:    Ceramiczna 1
address:    20-150 Lublin
address:    Poland
phone:     +48 81 561 80 06
nic-hdl:    RS4552-RIPE
mnt-by:     FUTUROEXITO-MNT
created:    2009-02-23T21:44:01Z
last-modified: 2016-07-15T06:21:34Z
source:     RIPE # Filtered


route6:     2a0a:16c0::/32
origin:     AS48464
mnt-by:     FUTUROEXITO-MNT
created:    2018-01-30T13:54:36Z
last-modified: 2018-01-30T13:54:36Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]