| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.232.179.5 (lg) / ec2-18-232-179-5.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12e8:b305::12e8:b305 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS5511 Opentransit
PREFIKSY:   Opentransit AS5511
TRACEROUTE:  2a07:e343:: 2a07:e343::
LOOKING GLASS: 2a07:e343:: 2a07:e343::

inet6num:    2a07:e343::/32
netname:    MIBURA-2a07-e343
country:    FR
org:      ORG-MI128-RIPE
admin-c:    MIAH2-RIPE
tech-c:     MIAH2-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     PREFIXBROKER-MNT
created:    2021-11-04T14:51:19Z
last-modified: 2021-11-04T14:51:19Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-MI128-RIPE
org-name:    Mibura Inc
org-type:    OTHER
address:    548 Market St
address:    94104 San Francisco, CA
address:    United States
abuse-c:    MIAH2-RIPE
mnt-ref:    PREFIXBROKER-MNT
mnt-by:     PREFIXBROKER-MNT
created:    2021-09-03T05:48:51Z
last-modified: 2021-09-03T05:48:51Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Mibura Inc abuse handling
address:    548 Market St
address:    94104 San Francisco, CA
address:    United States
nic-hdl:    MIAH2-RIPE
mnt-by:     PREFIXBROKER-MNT
created:    2021-09-03T05:48:51Z
last-modified: 2021-09-03T05:48:51Z
source:     RIPE # Filtered
abuse-mailbox: bilal@mibura.com


route6:     2a07:e343::/32
origin:     AS5511
mnt-by:     PREFIXBROKER-MNT
created:    2021-11-04T14:51:19Z
last-modified: 2021-11-04T14:51:19Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]