| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.232.179.37 (lg) / ec2-18-232-179-37.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12e8:b325::12e8:b325 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
TRACEROUTE:  2a07:9942:39d8:: 2a07:9942:39d8::
LOOKING GLASS: 2a07:9942:39d8:: 2a07:9942:39d8::

inet6num:    2a07:9940::/29
netname:    UK-SYN-20160614
descr:     SYN LTD
country:    EU
org:      ORG-ZL31-RIPE
admin-c:    SYN16-RIPE
tech-c:     SYN16-RIPE
status:     ALLOCATED-BY-RIR
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-SYN
created:    2016-06-14T15:19:10Z
last-modified: 2023-06-16T11:11:14Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-ZL31-RIPE
org-name:    SYN LTD
country:    GB
org-type:    LIR
address:    Crown House, 27 Old Gloucester Street
address:    WC1N 3AX
address:    London
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +442476980698
abuse-c:    SYN16-RIPE
mnt-ref:    MNT-SYN
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-SYN
created:    2015-01-12T15:01:45Z
last-modified: 2023-04-09T14:31:26Z
source:     RIPE # Filtered

role:      SYN LTD
address:    Crown House, 27 Old Gloucester Street
address:    London, WC1N 3AX
address:    UNITED KINGDOM
abuse-mailbox: abuse@syn.one
nic-hdl:    SYN16-RIPE
mnt-by:     MNT-SYN
created:    2016-02-10T12:33:51Z
last-modified: 2022-10-07T13:21:59Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]