| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.239.152.207 (lg) / ec2-34-239-152-207.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22ef:98cf::22ef:98cf (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS61098 exoscale
PREFIKSY:   exoscale AS61098
TRACEROUTE:  2a07:6cc0:50:: 2a07:6cc0:50::
LOOKING GLASS: 2a07:6cc0:50:: 2a07:6cc0:50::

inet6num:    2a07:6cc0::/32
netname:    Akenes
descr:     Exoscale Open Cloud Reserved
descr:     Exoscale cloud hosting https://www.exoscale.com
descr:     *******************************************************
descr:     * These IPs are customer assigned STATIC IPs.
descr:     * In case of abuse, please do NOT block entire
descr:     * network as IPs of this block are assigned as /128
descr:     * to individual customers.
descr:     *******************************************************
descr:     * For abuse-complaints please use
descr:     * only abuse@exoscale.ch.
descr:     *******************************************************
status:     ALLOCATED-BY-LIR
country:    CH
admin-c:    AC22866-RIPE
tech-c:     LLL1007-RIPE
mnt-by:     Exoscale-MNT
created:    2019-11-21T16:06:36Z
last-modified: 2022-01-12T08:43:58Z
source:     RIPE
remarks:    Geofeed https://exoscale-prefixes.sos.exo.io/exoscale_geofeed
geofeed:    https://exoscale-prefixes.sos.exo.io/exoscale_geofeed

person:     Antoine COETSIER
address:    Boulevard de Grancy 19A
address:    1006 Lausanne
address:    SWITZERLAND
phone:     +41 58 255 00 66
nic-hdl:    AC22866-RIPE
mnt-by:     Exoscale-MNT
created:    2013-02-08T14:10:06Z
last-modified: 2019-04-11T05:30:08Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Loic Lambiel
address:    Boulevard de Grancy 19A
address:    1006 Lausanne
address:    Switzerland
phone:     +41 58 255 00 66
nic-hdl:    LLL1007-RIPE
mnt-by:     Exoscale-MNT
created:    2013-02-15T10:16:52Z
last-modified: 2019-04-11T05:31:04Z
source:     RIPE # Filtered


route6:     2a07:6cc0:50::/44
origin:     AS61098
mnt-by:     Exoscale-MNT
created:    2020-07-15T13:27:50Z
last-modified: 2020-07-15T13:27:50Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]