| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.236.46.172 (lg) / ec2-3-236-46-172.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ec:2eac::3ec:2eac (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS210883 Yingzheng
PREFIKSY:   Yingzheng AS210883
TRACEROUTE:  2a07:1c44:6340:: 2a07:1c44:6340::
LOOKING GLASS: 2a07:1c44:6340:: 2a07:1c44:6340::

inet6num:    2a07:1c40::/29
netname:    US-ALFREDO-20220530
country:    US
org:      ORG-YZ8-RIPE
admin-c:    XSB-RIPE
tech-c:     XSB-RIPE
status:     ALLOCATED-BY-RIR
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     SB-MNT
created:    2022-05-30T08:44:02Z
last-modified: 2022-06-02T09:15:53Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-YZ8-RIPE
org-name:    Ying Zheng
country:    US
org-type:    LIR
address:    2401 Fountain View Drive
address:    77057
address:    Houston, TX
address:    UNITED STATES
phone:     +1 7134053777
admin-c:    XSB-RIPE
tech-c:     XSB-RIPE
abuse-c:    AR63994-RIPE
mnt-ref:    SB-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     SB-MNT
created:    2021-09-03T07:03:37Z
last-modified: 2021-09-13T13:40:37Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Ying Zheng
address:    2401 Fountain View Drive
address:    Houston, TX 77057
address:    United States
phone:     +1 7134053777
nic-hdl:    XSB-RIPE
mnt-by:     SB-MNT
created:    2021-08-18T13:39:11Z
last-modified: 2021-08-18T14:03:57Z
source:     RIPE


route6:     2a07:1c40::/29
origin:     AS210883
mnt-by:     SB-MNT
created:    2022-05-30T12:46:36Z
last-modified: 2022-05-30T12:46:36Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]