| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 100.25.42.211 (lg) / ec2-100-25-42-211.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6419:2ad3::6419:2ad3 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS29017 GYRON
PREFIKSY:   GYRON AS29017
TRACEROUTE:  2a06:a8c0:1:: 2a06:a8c0:1::
LOOKING GLASS: 2a06:a8c0:1:: 2a06:a8c0:1::

inet6num:    2a06:a8c0::/32
netname:    UK-ROCHEN-20200907
country:    GB
org:      ORG-RL464-RIPE
admin-c:    RN4645-RIPE
tech-c:     RN4645-RIPE
abuse-c:    RN4645-RIPE
status:     ALLOCATED-BY-RIR
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     mnt-uk-rochen-1
mnt-lower:   mnt-uk-rochen-1
mnt-routes:   mnt-uk-rochen-1
mnt-routes:   GYRON-MNT
created:    2020-09-07T07:03:00Z
last-modified: 2020-09-09T17:19:22Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-RL464-RIPE
org-name:    Rochen Limited
country:    GB
org-type:    LIR
address:    11 Dudhope Terrace
address:    DD3 6TS
address:    Dundee
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +441382755042
admin-c:    RN4645-RIPE
tech-c:     RN4645-RIPE
abuse-c:    AR60935-RIPE
mnt-ref:    mnt-uk-rochen-1
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     mnt-uk-rochen-1
created:    2020-09-03T08:21:46Z
last-modified: 2020-12-16T12:41:06Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Rochen NOC
address:    11 Dudhope Terrace
address:    DD3 6TS
address:    Dundee
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +441382755042
abuse-mailbox: abuse@rochen.com
nic-hdl:    RN4645-RIPE
mnt-by:     mnt-uk-rochen-1
created:    2020-09-03T08:21:45Z
last-modified: 2020-09-08T21:24:21Z
source:     RIPE # Filtered


route6:     2a06:a8c0:1::/48
descr:     Rochen Limited
origin:     AS29017
mnt-by:     GYRON-MNT
created:    2020-09-17T15:01:36Z
last-modified: 2020-09-17T15:01:36Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]