| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 107.21.85.250 (lg) / ec2-107-21-85-250.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6b15:55fa::6b15:55fa (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS201011 NETZBETRIEB-GMBH
PREFIKSY:   NETZBETRIEB-GMBH AS201011
TRACEROUTE:  2a06:7ec0:: 2a06:7ec0::
LOOKING GLASS: 2a06:7ec0:: 2a06:7ec0::

inet6num:    2a06:7ec0::/29
netname:    DE-MEMGMBH-20200513
country:    DE
org:      ORG-MG286-RIPE
admin-c:    MG27299-RIPE
tech-c:     MG27299-RIPE
status:     ALLOCATED-BY-RIR
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     mnt-de-memgmbh-1
mnt-lower:   mnt-de-memgmbh-1
mnt-routes:   mnt-de-memgmbh-1
created:    2020-05-13T13:13:46Z
last-modified: 2020-05-13T13:13:46Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-MG286-RIPE
org-name:    MEM GmbH
country:    DE
org-type:    LIR
address:    Deutschherrnstr. 15-19
address:    90429
address:    Nuernberg
address:    GERMANY
phone:     +49 911 310 432 00
admin-c:    MG27299-RIPE
tech-c:     MG27299-RIPE
abuse-c:    AR60324-RIPE
mnt-ref:    mnt-de-memgmbh-1
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     mnt-de-memgmbh-1
created:    2020-05-12T07:25:00Z
last-modified: 2020-12-16T12:57:06Z
source:     RIPE # Filtered

role:      MEM GmbH
address:    Deutschherrnstr. 15-19
address:    90429
address:    Nuernberg
address:    GERMANY
phone:     +49 911 310 432 00
nic-hdl:    MG27299-RIPE
mnt-by:     mnt-de-memgmbh-1
created:    2020-05-12T07:25:00Z
last-modified: 2020-05-12T07:25:00Z
source:     RIPE # Filtered


route6:     2a06:7ec0::/29
descr:     CORE-BACKBONE
origin:     AS201011
mnt-by:     mnt-de-memgmbh-1
created:    2020-05-14T08:42:58Z
last-modified: 2020-05-14T08:42:58Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]