| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.200.168.16 (lg) / ec2-44-200-168-16.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc8:a810::2cc8:a810 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS202986 Connectivity-Engineer
PREFIKSY:   Connectivity-Engineer AS202986
TRACEROUTE:  2a06:7245:0000:0000:0000:0000:0000:0000 2a06:7245:0000:0000:0000:0000:0000:0000
LOOKING GLASS: 2a06:7245:0000:0000:0000:0000:0000:0000 2a06:7245:0000:0000:0000:0000:0000:0000

inet6num:    2a06:7245::/48
netname:    Connectivity-Engineer
descr:     Hop off a Cloud Networks, LLC dba Connectivity Engineer
org:      ORG-HOAC2-RIPE
country:    US
country:    DE
admin-c:    GK6109-RIPE
tech-c:     GK6109-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-routes:   ConnectivityEngineerHopOffACloudLLC
mnt-domains:  ConnectivityEngineerHopOffACloudLLC
mnt-by:     PRAGER-MNT
created:    2018-04-24T09:16:08Z
last-modified: 2018-04-24T09:16:08Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-HOAC2-RIPE
org-name:    Hop off a Cloud Networks, LLC trading as Connectivity Engineer
country:    US
org-type:    OTHER
address:    Hop off a Cloud Networks, LLC dba Connectivity Engineer
address:    47920 Johnson Rd
address:    Racine, OH 45771
address:    United States of America
abuse-c:    ACRO17934-RIPE
mnt-ref:    PRAGER-MNT
mnt-by:     PRAGER-MNT
created:    2018-03-18T19:18:22Z
last-modified: 2022-12-01T17:14:12Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Glenn Kelley
address:    47920 Johnson Rd
address:    Racine
address:    Ohio
address:    45771
address:    USA
phone:     +17402069624
nic-hdl:    GK6109-RIPE
mnt-by:     ConnectivityEngineerHopOffACloudLLC
created:    2017-12-12T05:22:29Z
last-modified: 2017-12-12T14:47:35Z
source:     RIPE


route6:     2a06:7245::/48
origin:     AS202986
mnt-by:     ConnectivityEngineerHopOffACloudLLC
mnt-by:     ConnectivityEngineer
created:    2018-04-25T16:17:50Z
last-modified: 2018-04-25T16:17:50Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]