| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.204.227.117 (lg) / ec2-18-204-227-117.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cc:e375::12cc:e375 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS29423 gridscale
PREFIKSY:   gridscale AS29423
TRACEROUTE:  2a06:2380:: 2a06:2380::
LOOKING GLASS: 2a06:2380:: 2a06:2380::

inet6num:    2a06:2380::/29
netname:    DE-GRIDSCALE-20150528
country:    DE
org:      ORG-TSG17-RIPE
admin-c:    GSHH-RIPE
tech-c:     GSTU-RIPE
status:     ALLOCATED-BY-RIR
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     GRIDSCALE-MNT
mnt-lower:   GRIDSCALE-MNT
mnt-routes:   GRIDSCALE-MNT
created:    2015-05-28T13:10:16Z
last-modified: 2016-05-18T14:52:45Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-TSG17-RIPE
org-name:    gridscale GmbH
org-type:    LIR
address:    Oskar-Jaeger-Strae 173
address:    50825
address:    Kln
address:    GERMANY
phone:     +49 170 7738251
tech-c:     GSTU-RIPE
tech-c:     GSMB-RIPE
abuse-c:    AR32296-RIPE
mnt-ref:    GRIDSCALE-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     GRIDSCALE-MNT
created:    2015-05-27T14:20:37Z
last-modified: 2018-06-20T05:54:13Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Henrik Hasenkamp
address:    gridscale GmbH
address:    Oskar-Jaeger-Strasse 173
address:    50825 Koeln
phone:     +49 221 9999 2600
nic-hdl:    GSHH-RIPE
mnt-by:     GRIDSCALE-MNT
created:    2015-05-27T16:59:45Z
last-modified: 2018-06-20T04:22:11Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Torsten-Sven Urbas
address:    gridscale GmbH
address:    Oskar-Jaeger-Strasse 173
address:    50825 Koeln
phone:     +49 221 9999 2600
nic-hdl:    GSTU-RIPE
mnt-by:     GRIDSCALE-MNT
created:    2015-05-27T16:38:51Z
last-modified: 2018-06-20T04:22:29Z
source:     RIPE # Filtered


route6:     2a06:2380::/32
origin:     AS29423
mnt-by:     GRIDSCALE-MNT
descr:     Only announced in case of DDoS
created:    2015-11-17T08:02:11Z
last-modified: 2018-08-21T11:52:01Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]