| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.236.46.172 (lg) / ec2-3-236-46-172.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ec:2eac::3ec:2eac (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    as209686 GUO-AS
PREFIKSY:   GUO-AS as209686
TRACEROUTE:  2a05:dfc1:5a0d:: 2a05:dfc1:5a0d::
LOOKING GLASS: 2a05:dfc1:5a0d:: 2a05:dfc1:5a0d::

inet6num:    2a05:dfc1:5a0d::/48
org:      ORG-XN12-RIPE
netname:    Xihuan-AF-NETWORKS-ALLOCATION
country:    AF
admin-c:    XN216-RIPE
tech-c:     XN216-RIPE
status:     ALLOCATED-BY-LIR
mnt-by:     Xihuan-MNT
created:    2023-07-14T05:15:40Z
last-modified: 2023-07-14T05:15:40Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-XN12-RIPE
org-name:    Xingyu Guo
org-type:    OTHER
address:    187 Man Tai Street, Hung Hom, Kowloon District, Hong Kong
abuse-c:    XN216-RIPE
mnt-ref:    Xihuan-MNT
mnt-ref:    CLOUDIE-MNT
mnt-by:     Xihuan-MNT
created:    2023-06-14T06:00:44Z
last-modified: 2023-06-22T10:49:26Z
source:     RIPE # Filtered
country:    CN

role:      Xihuan NOC
address:    187 Man Tai Street , Hung Hom, Kowloon District, Hong Kong
nic-hdl:    XN216-RIPE
abuse-mailbox: xihuan0315@gmail.com
mnt-by:     Xihuan-MNT
created:    2023-06-14T05:55:33Z
last-modified: 2023-06-14T05:55:33Z
source:     RIPE # Filtered


route6:     2a05:dfc1:5a0d::/48
origin:     as209686
mnt-by:     Xihuan-MNT
created:    2023-07-14T07:59:15Z
last-modified: 2023-07-14T07:59:15Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]