| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 107.21.85.250 (lg) / ec2-107-21-85-250.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6b15:55fa::6b15:55fa (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS201049 POGODNA-NET
PREFIKSY:   POGODNA-NET AS201049
TRACEROUTE:  2a05:c3c0:: 2a05:c3c0::
LOOKING GLASS: 2a05:c3c0:: 2a05:c3c0::

inet6num:    2a05:c3c0::/29
netname:    PL-POGODNA-NET-20150211
country:    PL
org:      ORG-PSTS2-RIPE
admin-c:    SS26820-RIPE
tech-c:     SS26820-RIPE
status:     ALLOCATED-BY-RIR
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     POGODNA-NET-MNT
mnt-routes:   POGODNA-NET-MNT
created:    2015-02-11T12:03:04Z
last-modified: 2017-03-02T16:41:29Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-PSTS2-RIPE
org-name:    POGODNA.NET- Systemy Teleinformatyczne Sebastian Szczepanski
country:    PL
org-type:    LIR
address:    Pogodna 1/3
address:    89-210
address:    Labiszyn
address:    POLAND
phone:     +48525222100
fax-no:     +48525222123
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    POGODNA-NET-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     POGODNA-NET-MNT
admin-c:    SS26820-RIPE
abuse-c:    PSTC2-RIPE
tech-c:     AZ5946-RIPE
tech-c:     SS26820-RIPE
created:    2015-02-10T09:15:01Z
last-modified: 2020-12-16T12:43:56Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Sebastian Szczepanski
address:    POGODNA.NET - Systemy Teleinformatyczne
address:    Pogodna 1/3
address:    89-210 Labiszyn
phone:     +48525222100
nic-hdl:    SS26820-RIPE
mnt-by:     POGODNA-NET-MNT
created:    2015-02-10T13:28:09Z
last-modified: 2015-02-10T14:49:26Z
source:     RIPE # Filtered


route6:     2a05:c3c0::/29
descr:     POGODNA.NET - Systemy Teleinformatyczne Sebastian Szczepanski
origin:     AS201049
mnt-by:     POGODNA-NET-MNT
mnt-routes:   POGODNA-NET-MNT
created:    2015-02-16T07:48:37Z
last-modified: 2015-02-16T07:48:37Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]