| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.206.13.203 (lg) / ec2-18-206-13-203.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12ce:dcb::12ce:dcb (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS202685 as-pfcloud
PREFIKSY:   as-pfcloud AS202685
TRACEROUTE:  2a05:b0c7:800:: 2a05:b0c7:800::
LOOKING GLASS: 2a05:b0c7:800:: 2a05:b0c7:800::

inet6num:    2a05:b0c7:800::/37
netname:    Pfcloud
descr:     Pfcloud
country:    NL
geofeed:    https://raw.githubusercontent.com/pfcloud-io/geofeed/main/geofeed.csv
admin-c:    AA39986-RIPE
tech-c:     AA39986-RIPE
status:     ALLOCATED-BY-LIR
mnt-lower:   aggrosoperations-mnt
mnt-routes:   aggrosoperations-mnt
mnt-domains:  aggrosoperations-mnt
mnt-by:     aggrosoperations-mnt
mnt-by:     IPV4
org:      ORG-PA1481-RIPE
created:    2023-10-15T16:53:43Z
last-modified: 2023-10-15T16:53:43Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-PA1481-RIPE
org-name:    Pfcloud
org-type:    OTHER
country:    NL
address:    Aggros Operations Ltd, c/o COCENTER, Koppoldstr. 1, 86551 Aichach, Germany
abuse-c:    ACRO49948-RIPE
mnt-ref:    aggrosoperations-mnt
mnt-ref:    MNT-NETERRA
mnt-ref:    IPV4
mnt-by:     aggrosoperations-mnt
created:    2022-10-23T18:56:32Z
last-modified: 2023-07-21T13:03:39Z
source:     RIPE # Filtered
org:      ORG-AOL13-RIPE

role:      Administration
address:    Aggros Operations Ltd, c/o COCENTER, Koppoldstr. 1, 86551 Aichach, Germany
nic-hdl:    AA39986-RIPE
mnt-by:     aggrosoperations-mnt
created:    2022-09-25T15:51:13Z
last-modified: 2023-01-27T17:05:24Z
source:     RIPE # Filtered


route6:     2a05:b0c7:800::/37
origin:     AS202685
mnt-by:     IPV4
mnt-by:     aggrosoperations-mnt
created:    2023-10-15T16:52:44Z
last-modified: 2023-10-15T16:52:44Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]