| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.254.173 (lg) / ec2-44-192-254-173.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:fead::2cc0:fead (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS210260 BizBeta
PREFIKSY:   BizBeta AS210260
TRACEROUTE:  2a05:b0c7:1000:: 2a05:b0c7:1000::
LOOKING GLASS: 2a05:b0c7:1000:: 2a05:b0c7:1000::

inet6num:    2a05:b0c7:1000::/39
org:      ORG-DY33-RIPE
descr:     IRoute-Bizbeta-BACKUP
netname:    NETWORK
country:    SG
admin-c:    DA9722-RIPE
tech-c:     DA9722-RIPE
mnt-routes:   Bizbeta-MNT
status:     ALLOCATED-BY-LIR
mnt-by:     WILLIAM-MNT
mnt-by:     Bizbeta-MNT
created:    2022-08-29T19:37:18Z
last-modified: 2022-09-21T06:42:28Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-DY33-RIPE
mnt-ref:    ROUTE48-MNT
org-name:    YANG JIANYU
country:    SG
org-type:    OTHER
address:    Lengkong tiga 141 Singapore
admin-c:    DA9722-RIPE
tech-c:     DA9722-RIPE
abuse-c:    AA38976-RIPE
mnt-ref:    Bizbeta-MNT
created:    2021-12-21T17:44:29Z
last-modified: 2023-03-23T12:37:54Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     Bizbeta-MNT

role:      Iroute NOC 2
address:    Lengkong tiga 141 Singapore
nic-hdl:    DA9722-RIPE
mnt-by:     Bizbeta-MNT
created:    2021-11-29T07:33:56Z
last-modified: 2022-08-13T14:34:40Z
source:     RIPE # Filtered


route6:     2a05:b0c7:1000::/39
origin:     AS210260
mnt-by:     WILLIAM-MNT
mnt-by:     Bizbeta-MNT
created:    2022-08-29T19:37:18Z
last-modified: 2022-08-29T19:37:18Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]