| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 35.172.230.154 (lg) / ec2-35-172-230-154.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:23ac:e69a::23ac:e69a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
TRACEROUTE:  2a05:a280:: 2a05:a280::
LOOKING GLASS: 2a05:a280:: 2a05:a280::

inet6num:    2a05:a280::/29
netname:    NL-SIGNET-20150115
country:    NL
org:      ORG-SI6-RIPE
admin-c:    SGNT1-RIPE
tech-c:     SGNT1-RIPE
abuse-c:    PROS1-RIPE
status:     ALLOCATED-BY-RIR
mnt-by:     SIGNET-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-04-16T08:34:01Z
last-modified: 2021-10-25T13:29:55Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-SI6-RIPE
org-name:    Signet B.V.
country:    NL
org-type:    LIR
address:    Achtseweg Zuid 153 W
address:    5651GW
address:    Eindhoven
address:    NETHERLANDS
phone:     +31885999999
admin-c:    JRS
admin-c:    AR22154-RIPE
admin-c:    SNaA1-RIPE
admin-c:    JS9938-RIPE
admin-c:    RB1994-RIPE
admin-c:    GB21737-RIPE
abuse-c:    SAD68-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    SIGNET-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     SIGNET-MNT
created:    2004-04-17T11:43:17Z
last-modified: 2023-01-02T14:32:32Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Signet B.V. Technical Role Account
address:    Signet B.V.
address:    Science Park Eindhoven 5218
address:    5692 EG Son
address:    The Netherlands
phone:     +31 40 7074907
phone:     +31 40 7074909
abuse-mailbox: abuse@signet.nl
admin-c:    RB1994-RIPE
admin-c:    JS9938-RIPE
admin-c:    JRS
admin-c:    GB21737-RIPE
tech-c:     RB1994-RIPE
tech-c:     JS9938-RIPE
tech-c:     JRS
tech-c:     GB21737-RIPE
remarks:    ==========================================
remarks:    Please send abuse mail to abuse@signet.nl,
remarks:    technical issues to noc@signet.nl and
remarks:    peering requests to peering@signet.nl.
remarks:    ==========================================
nic-hdl:    SGNT1-RIPE
mnt-by:     SIGNET-MNT
created:    2014-04-03T08:32:01Z
last-modified: 2021-12-30T15:17:38Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]