| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.237.34.21 (lg) / ec2-3-237-34-21.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ed:2215::3ed:2215 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS204018 Cityfibre
PREFIKSY:   Cityfibre AS204018
TRACEROUTE:  2a05:8946:: 2a05:8946::
LOOKING GLASS: 2a05:8946:: 2a05:8946::

inet6num:    2a05:8946::/32
netname:    CITYFIBRE-V6-6
descr:     CityFibre UK
country:    GB
org:      ORG-CHL10-RIPE
admin-c:    CFH10-RIPE
tech-c:     CFH10-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     MNT-CITYFIBRE
created:    2014-12-17T15:37:37Z
last-modified: 2014-12-17T15:37:37Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-CHL10-RIPE
org-name:    Cityfibre Limited
country:    GB
org-type:    LIR
address:    15 Bedford Street
address:    WC2E 9HE
address:    London
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +448452930774
admin-c:    NAS84-RIPE
admin-c:    CP9568-RIPE
admin-c:    DT7249-RIPE
admin-c:    BC5792-RIPE
tech-c:     CFH10-RIPE
abuse-c:    CFH11-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MNT-CITYFIBRE
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-CITYFIBRE
created:    2014-12-10T09:18:33Z
last-modified: 2020-12-16T13:30:26Z
source:     RIPE # Filtered

role:      CityFibre Netops
address:    CityFibre Holdings Ltd 15 Bedford Street London WC2E 9HE UNITED KINGDOM
phone:     +448452930774
nic-hdl:    CFH10-RIPE
abuse-mailbox: abuse@cityfibre.com
mnt-by:     MNT-CITYFIBRE
created:    2014-12-17T10:23:23Z
last-modified: 2014-12-17T10:23:23Z
source:     RIPE # Filtered


route6:     2a05:8946::/32
descr:     CITYFIBRE IPV6 Kirklees
origin:     AS204018
mnt-by:     MNT-CITYFIBRE
created:    2015-12-04T14:49:46Z
last-modified: 2015-12-04T14:49:46Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]