| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.206.12.157 (lg) / ec2-18-206-12-157.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12ce:c9d::12ce:c9d (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS203363 KUROIT
PREFIKSY:   KUROIT AS203363
TRACEROUTE:  2a05:4140:800:: 2a05:4140:800::
LOOKING GLASS: 2a05:4140:800:: 2a05:4140:800::

inet6num:    2a05:4140:800::/40
netname:    KUROIT
org:      ORG-KURO1-RIPE
country:    GB
geofeed:    https://www.kuroit.com/geofeed
admin-c:    KN3168-RIPE
tech-c:     KN3168-RIPE
status:     ALLOCATED-BY-LIR
mnt-by:     KUROIT-MNT
created:    2022-08-15T15:13:03Z
last-modified: 2023-06-03T09:17:57Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-KURO1-RIPE
org-name:    Kuroit Limited
org-type:    OTHER
address:    71-75 Shelton St, Covent Garden, London WC2H 9JQ, United Kingdom
country:    GB
abuse-c:    ACRO48333-RIPE
mnt-ref:    KUROIT-MNT
mnt-by:     KUROIT-MNT
created:    2022-05-28T18:19:54Z
last-modified: 2022-08-15T10:23:04Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-ref:    c1vhosting-mnt
mnt-ref:    vissado-mnt
mnt-ref:    dagroup

role:      Kuroit NOC
address:    71-75 Shelton St, Covent Garden, London WC2H 9JQ, United Kingdom
nic-hdl:    KN3168-RIPE
mnt-by:     KUROIT-MNT
created:    2022-05-28T18:07:00Z
last-modified: 2022-05-28T18:07:00Z
source:     RIPE # Filtered


route6:     2a05:4140:800::/40
origin:     AS203363
descr:     KUROIT-GB-PATH
mnt-by:     KUROIT-MNT
created:    2022-08-15T15:56:09Z
last-modified: 2022-08-15T15:56:09Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]