| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.239.76.25 (lg) / ec2-3-239-76-25.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ef:4c19::3ef:4c19 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
TRACEROUTE:  2a05:1084:100:: 2a05:1084:100::
LOOKING GLASS: 2a05:1084:100:: 2a05:1084:100::

inet6num:    2a05:1080::/29
netname:    NL-FORHOSTING-20200508
country:    NL
org:      ORG-AKTA14-RIPE
admin-c:    NA6677-RIPE
tech-c:     NA6677-RIPE
status:     ALLOCATED-BY-RIR
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     FORHOSTING-MNT
mnt-lower:   MNT-BOOT
mnt-lower:   NAVICE-IRRDB-MNT
mnt-lower:   FORHOSTING-MNT
mnt-lower:   mnt-nl-forhosting-1
mnt-routes:   mnt-nl-forhosting-1
created:    2020-05-08T09:31:59Z
last-modified: 2022-02-19T01:30:46Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-AKTA14-RIPE
org-name:    Angelo Kreikamp trading as Forhosting
country:    NL
org-type:    LIR
address:    Ravesteynplein 22
address:    4382 GT
address:    Vlissingen
address:    NETHERLANDS
phone:     +31641717564
admin-c:    NA6677-RIPE
tech-c:     NA6677-RIPE
abuse-c:    AR60309-RIPE
mnt-ref:    FORHOSTING-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     FORHOSTING-MNT
created:    2020-05-07T18:05:01Z
last-modified: 2022-05-17T11:34:34Z
source:     RIPE # Filtered

role:      NOC
address:    Parelplein 31
address:    4337 MT
address:    Middelburg
address:    NETHERLANDS
phone:     +31641717564
nic-hdl:    NA6677-RIPE
mnt-by:     FORHOSTING-MNT
created:    2020-05-07T18:05:01Z
last-modified: 2020-07-06T10:52:45Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]