| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.204.172.188 (lg) / ec2-34-204-172-188.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22cc:acbc::22cc:acbc (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    as43350 NFORCE
PREFIKSY:   NFORCE as43350
TRACEROUTE:  2a05:0840:0000:0000:0000:0000:0000:0000 2a05:0840:0000:0000:0000:0000:0000:0000
LOOKING GLASS: 2a05:0840:0000:0000:0000:0000:0000:0000 2a05:0840:0000:0000:0000:0000:0000:0000

inet6num:    2a05:840::/48
netname:    NL-KnownSRV-IPv6
descr:     KnownSRV LTD
country:    NL
admin-c:    KIM27-RIPE
tech-c:     KIM27-RIPE
org:      ORG-KL103-RIPE
status:     AGGREGATED-BY-LIR
mnt-by:     KNOW-MNT
mnt-domains:  KNOW-MNT
mnt-lower:   KNOW-MNT
mnt-routes:   KNOW-MNT
assignment-size:64
created:    2015-07-22T22:56:01Z
last-modified: 2018-09-03T14:39:53Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-KL103-RIPE
org-name:    KnownSRV Ltd.
country:    GB
org-type:    OTHER
address:    20-22 Wenlock Road
address:    London
address:    N1 7GU
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +442080897285
language:    EN
admin-c:    KIM27-RIPE
tech-c:     KIM27-RIPE
abuse-c:    KAH57-RIPE
mnt-ref:    KNOW-MNT
mnt-by:     KNOW-MNT
created:    2012-05-21T11:35:44Z
last-modified: 2022-12-01T17:16:57Z
source:     RIPE # Filtered

role:      KnownSRV IP Manager
address:    KnownSRV Ltd.
address:    20-22 Wenlock Road
address:    London
address:    N1 7GU
address:    UNITED KINGDOM
admin-c:    MH17369-RIPE
nic-hdl:    KIM27-RIPE
mnt-by:     KNOW-MNT
created:    2018-02-08T15:41:24Z
last-modified: 2018-09-04T14:58:51Z
source:     RIPE # Filtered


route6:     2a05:840::/48
descr:     KnownSRV LTD
origin:     AS200514
mnt-by:     KNOW-MNT
created:    2015-07-22T22:57:02Z
last-modified: 2015-07-22T22:57:02Z
source:     RIPE


route6:     2a05:840::/48
descr:     KnownSRV LTD
origin:     as43350
mnt-by:     MNT-NFORCE
created:    2015-07-23T08:09:27Z
last-modified: 2015-07-23T08:09:27Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]