| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 35.172.223.251 (lg) / ec2-35-172-223-251.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:23ac:dffb::23ac:dffb (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS15404 UNSPECIFIED
PREFIKSY:   UNSPECIFIED AS15404
TRACEROUTE:  2a04:f400:3001:: 2a04:f400:3001::
LOOKING GLASS: 2a04:f400:3001:: 2a04:f400:3001::

inet6num:    2a04:f400::/29
netname:    US-WPPGTS-20140709
country:    GB
org:      ORG-WGTS1-RIPE
admin-c:    NOC144-RIPE
tech-c:     NOC144-RIPE
status:     ALLOCATED-BY-RIR
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     WPPGTS-MNT
mnt-routes:   WPPGTS-MNT
mnt-routes:   COLT-UK
mnt-domains:  WPPGTS-MNT
created:    2014-07-09T15:12:07Z
last-modified: 2019-03-27T00:33:33Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-WGTS1-RIPE
org-name:    WPP Group USA, Inc.
country:    US
org-type:    LIR
address:    175 Greenwish St
address:    New York
address:    10007
address:    UNITED STATES
phone:     +1 212 6322200
phone:     +13478190255
abuse-c:    AR15094-RIPE
mnt-ref:    WPPGTS-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     WPPGTS-MNT
created:    2011-06-27T09:24:33Z
last-modified: 2021-07-19T09:29:11Z
source:     RIPE # Filtered
admin-c:    JSF792-RIPE
admin-c:    NW1937-RIPE

person:     WPPGTS NOC
address:    285 Madison Ave, New York, NY 10017
phone:     +1-212-895-2400
nic-hdl:    NOC144-RIPE
mnt-by:     WPPGTS-MNT
created:    2011-11-02T16:07:46Z
last-modified: 2011-11-07T15:20:43Z
source:     RIPE # Filtered


route6:     2a04:f400:3001::/48
descr:     WPP Group Technology Services
origin:     AS15404
mnt-by:     COLT-UK
mnt-by:     WPPGTS-MNT
created:    2019-04-05T07:21:04Z
last-modified: 2019-04-05T07:21:46Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]