| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.38.49 (lg) / ec2-44-192-38-49.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:2631::2cc0:2631 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS56990 SYSCOMM
PREFIKSY:   SYSCOMM AS56990
TRACEROUTE:  2a04:dc00:: 2a04:dc00::
LOOKING GLASS: 2a04:dc00:: 2a04:dc00::

inet6num:    2a04:dc00::/29
netname:    UK-SYSCOMM-20140508
country:    GB
org:      ORG-SL457-RIPE
admin-c:    SYSC1-RIPE
tech-c:     SYSC1-RIPE
status:     ALLOCATED-BY-RIR
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     SYSCOMM-MNT
mnt-routes:   SYSCOMM-MNT
created:    2014-05-08T12:33:10Z
last-modified: 2016-10-25T08:56:16Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-SL457-RIPE
org-name:    Syscomm Limited
country:    GB
org-type:    LIR
address:    Boiler House, Electric Wharf
address:    CV1 4JU
address:    Coventry
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +442477712000
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    SYSCOMM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     SYSCOMM-MNT
abuse-c:    SYSC1-RIPE
tech-c:     SYSC1-RIPE
created:    2014-03-28T13:43:04Z
last-modified: 2020-12-16T12:35:23Z
source:     RIPE # Filtered
admin-c:    BM7719-RIPE

role:      Network Operations
address:    Syscomm Limited, Boiler House, Electric Wharf, Coventry, West Midlands, United Kingdom, CV1 4JU
nic-hdl:    SYSC1-RIPE
mnt-by:     SYSCOMM-MNT
admin-c:    BM7719-RIPE
tech-c:     BM7719-RIPE
abuse-mailbox: abuse@syscomm.co.uk
created:    2014-05-07T13:34:00Z
last-modified: 2014-05-07T13:38:41Z
source:     RIPE # Filtered


route6:     2a04:dc00::/29
descr:     Syscomm PA Range
origin:     AS56990
mnt-by:     SYSCOMM-MNT
created:    2014-08-07T13:11:05Z
last-modified: 2014-08-07T13:11:05Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]