| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.235.188.113 (lg) / ec2-3-235-188-113.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3eb:bc71::3eb:bc71 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS25291 INTERDOTLINK-SYSELEVEN
PREFIKSY:   INTERDOTLINK-SYSELEVEN AS25291
TRACEROUTE:  2a04:d480:2400:: 2a04:d480:2400::
LOOKING GLASS: 2a04:d480:2400:: 2a04:d480:2400::

inet6num:    2a04:d480::/29
netname:    DE-SYSELEVEN-20140424
country:    DE
org:      ORG-SG57-RIPE
admin-c:    SAC57-RIPE
tech-c:     SNO9-RIPE
status:     ALLOCATED-BY-RIR
remarks:    Managed by SysEleven RIPE static templates
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     SYS11-MNT
mnt-lower:   SYS11-MNT
mnt-domains:  SYS11-MNT
mnt-routes:   SYS11-MNT
created:    2019-08-15T10:50:10Z
last-modified: 2019-08-15T12:54:43Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-SG57-RIPE
org-name:    SysEleven GmbH
country:    DE
org-type:    LIR
address:    Boxhagener Strasse 80
address:    10245
address:    Berlin
address:    GERMANY
phone:     +49302332012100
fax-no:     +493061675550
admin-c:    SAC57-RIPE
tech-c:     SNO9-RIPE
abuse-c:    SNO9-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    SYS11-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     SYS11-MNT
remarks:    Managed by SysEleven RIPE static templates
created:    2009-02-23T14:10:06Z
last-modified: 2020-12-16T12:37:08Z
source:     RIPE # Filtered

role:      SysEleven Administrative Contacts
address:    SysEleven GmbH
address:    Boxhagener Strasse 80
address:    D-10245 Berlin
address:    Germany
admin-c:    MK11815-RIPE
admin-c:    JI616-RIPE
admin-c:    VPVP-RIPE
tech-c:     SNO9-RIPE
nic-hdl:    SAC57-RIPE
remarks:    Managed by SysEleven RIPE static templates
abuse-mailbox: ripe-abuse@syseleven.de
mnt-by:     SYS11-MNT
created:    2009-09-23T09:12:00Z
last-modified: 2019-07-31T11:28:10Z
source:     RIPE # Filtered

role:      SysEleven Network Operation Center
address:    SysEleven GmbH
address:    Boxhagener Strasse 80
address:    D-10245 Berlin
address:    Germany
admin-c:    SAC57-RIPE
tech-c:     VPVP-RIPE
tech-c:     FRKU-RIPE
tech-c:     CHHA-RIPE
tech-c:     SVSC-RIPE
tech-c:     SIPO-RIPE
tech-c:     MRMR-RIPE
nic-hdl:    SNO9-RIPE
remarks:    Managed by SysEleven RIPE static templates
abuse-mailbox: ripe-abuse@syseleven.de
mnt-by:     SYS11-MNT
created:    2009-09-23T09:15:59Z
last-modified: 2021-07-27T17:49:05Z
source:     RIPE # Filtered


route6:     2a04:d480:2400::/38
descr:     SysEleven Global Network - Aggregate route object
origin:     AS25291
remarks:    Managed by SysEleven RIPE static templates
mnt-by:     SYS11-MNT
created:    2020-01-15T21:36:15Z
last-modified: 2020-01-15T21:36:15Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]