| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.206.12.157 (lg) / ec2-18-206-12-157.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12ce:c9d::12ce:c9d (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
TRACEROUTE:  2a04:bc40:1dca:: 2a04:bc40:1dca::
LOOKING GLASS: 2a04:bc40:1dca:: 2a04:bc40:1dca::

inet6num:    2a04:bc40::/29
netname:    UA-ATOMOHOST-20140307
country:    UA
org:      ORG-AL319-RIPE
admin-c:    LN2588-RIPE
tech-c:     LN2588-RIPE
status:     ALLOCATED-BY-RIR
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ATOM-MNT
mnt-routes:   ATOM-MNT
created:    2014-03-07T13:02:20Z
last-modified: 2016-11-01T09:37:53Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-AL319-RIPE
org-name:    ATOMOHOST LLC
country:    UA
org-type:    LIR
address:    25A Chaikovskaya str., ap. 12
address:    61024
address:    Kharkov
address:    UKRAINE
phone:     +380947117171
phone:     +38 (050) 2226 911
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    ATOM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ATOM-MNT
abuse-c:    AH9522-RIPE
created:    2014-03-06T10:05:08Z
last-modified: 2023-10-26T10:53:30Z
source:     RIPE # Filtered
admin-c:    IS6302-RIPE

person:     Leschenko Nikolay
address:    61024, Kharkov, 25A Chaykovskaya str., ap. 12
phone:     +38 (050) 2226 911
nic-hdl:    LN2588-RIPE
mnt-by:     ATOM-MNT
created:    2014-03-06T17:53:04Z
last-modified: 2015-04-20T10:29:34Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]