| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.232.179.37 (lg) / ec2-18-232-179-37.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12e8:b325::12e8:b325 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS205505 DE-VWFS-AS01
PREFIKSY:   DE-VWFS-AS01 AS205505
TRACEROUTE:  2a04:8f40:1000:: 2a04:8f40:1000::
LOOKING GLASS: 2a04:8f40:1000:: 2a04:8f40:1000::

inet6num:    2a04:8f40::/29
netname:    DE-VWFSAG-20131205
descr:     Volkswagen Financial Services AG
country:    DE
org:      ORG-VFSA1-RIPE
admin-c:    ISBN1-RIPE
tech-c:     ISBN1-RIPE
status:     ALLOCATED-BY-RIR
mnt-routes:   ISBN-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ISBN-MNT
created:    2013-12-05T10:51:01Z
last-modified: 2018-03-27T09:46:46Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-VFSA1-RIPE
org-name:    Volkswagen Financial Services AG
country:    DE
org-type:    LIR
address:    Schmalbachstrasse 1
address:    38112
address:    Braunschweig
address:    GERMANY
phone:     +495312123848
admin-c:    ISBN1-RIPE
tech-c:     ISBN1-RIPE
abuse-c:    ISBN1-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    ISBN-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ISBN-MNT
created:    2013-12-03T14:27:29Z
last-modified: 2020-12-16T12:23:11Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Volkswagen Financial Services AG - IT Operations Network
address:    Postbox IH-IOIT
address:    Schmalbachstrasse 1
address:    38112 Braunschweig
address:    Germany
phone:     +49 531 212 3848
nic-hdl:    ISBN1-RIPE
mnt-by:     ISBN-MNT
created:    2013-12-04T12:36:43Z
last-modified: 2021-06-14T11:06:34Z
source:     RIPE # Filtered
abuse-mailbox: dns-service@vwfs.com
admin-c:    OB4174-RIPE
admin-c:    MB49624-RIPE
tech-c:     OB4174-RIPE
tech-c:     MB49624-RIPE
tech-c:     JS22142-RIPE
tech-c:     GL11653-RIPE


route6:     2a04:8f40:1000::/48
descr:     VWFS-IPv6-C1
origin:     AS205505
mnt-by:     ISBN-MNT
mnt-by:     VWFS-MNT
created:    2019-11-07T14:05:09Z
last-modified: 2019-11-07T14:05:09Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]