| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 100.28.0.143 (lg) / ec2-100-28-0-143.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:641c:08f::641c:08f (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
TRACEROUTE:  2a04:8080:: 2a04:8080::
LOOKING GLASS: 2a04:8080:: 2a04:8080::

inet6num:    2a04:8080::/29
netname:    SE-K-NET-20131107
country:    SE
org:      ORG-KEA2-RIPE
admin-c:    KEA43-RIPE
tech-c:     KEA43-RIPE
status:     ALLOCATED-BY-RIR
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     KUNGALV-SE-MNT
mnt-lower:   KUNGALV-SE-MNT
created:    2013-11-07T16:22:26Z
last-modified: 2022-08-04T12:41:13Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-KEA2-RIPE
org-name:    Kungalv Energi AB
country:    SE
org-type:    LIR
address:    Box 515
address:    44215
address:    KUNGALV
address:    SWEDEN
phone:     +46303239630
phone:     +46702302109
phone:     +46303239300
abuse-c:    AR17177-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     KUNGALV-SE-MNT
mnt-ref:    KUNGALV-SE-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2004-12-15T06:11:26Z
last-modified: 2022-07-27T14:20:23Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Kungalv Energi AB admin-c and tech-c
address:    Kungalv Energi AB
address:    Box 515
address:    SE-44215 Kungalv
address:    Sweden
admin-c:    JL9974-RIPE
admin-c:    TS40685-RIPE
tech-c:     JL9974-RIPE
tech-c:     TS40685-RIPE
nic-hdl:    KEA43-RIPE
mnt-by:     KUNGALV-SE-MNT
created:    2009-04-07T13:42:59Z
last-modified: 2022-07-25T10:04:02Z
source:     RIPE # Filtered


route6:     2a04:8080::/29
descr:     Kungalv Energi
origin:     AS61207
mnt-by:     ILAIT-MNT
created:    2014-08-19T12:47:41Z
last-modified: 2020-12-28T19:07:59Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]