| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.234.210.25 (lg) / ec2-3-234-210-25.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ea:d219::3ea:d219 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS31655 ASN-GammaTelecom
PREFIKSY:   ASN-GammaTelecom AS31655
TRACEROUTE:  2a04:4440:: 2a04:4440::
LOOKING GLASS: 2a04:4440:: 2a04:4440::

inet6num:    2a04:4440::/29
netname:    UK-GTL-20130625
country:    GB
org:      ORG-GTL19-RIPE
admin-c:    MM36760-RIPE
tech-c:     MM36760-RIPE
status:     ALLOCATED-BY-RIR
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-GTL
mnt-routes:   MNT-GTL
created:    2013-06-25T12:30:02Z
last-modified: 2017-10-04T09:06:59Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-GTL19-RIPE
org-name:    Gamma Telecom Limited
country:    GB
org-type:    LIR
address:    Kings House, Kings Road West
address:    Newbury
address:    RG14 5BY
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +441618703366
fax-no:     +441618775704
abuse-c:    GAC-GB
mnt-ref:    MNT-GTL
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-GTL
created:    2013-05-14T10:35:14Z
last-modified: 2022-07-26T20:42:34Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Matt Mather
address:    The Malthouse
address:    Elevator Road
address:    Manchester
address:    M17 1FG
phone:     +44 (0)161 870 3366
nic-hdl:    MM36760-RIPE
mnt-by:     MNT-GTL
created:    2013-06-24T14:36:48Z
last-modified: 2013-06-24T14:36:49Z
source:     RIPE # Filtered


route6:     2a04:4440::/29
descr:     Gamma Telecom Limited
origin:     AS31655
mnt-by:     MNT-GTL
created:    2015-07-30T21:28:42Z
last-modified: 2015-07-30T21:28:42Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]