| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 107.21.85.250 (lg) / ec2-107-21-85-250.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6b15:55fa::6b15:55fa (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS29170 KUJTESA-AS
PREFIKSY:   KUJTESA-AS AS29170
TRACEROUTE:  2a04:3081:: 2a04:3081::
LOOKING GLASS: 2a04:3081:: 2a04:3081::

inet6num:    2a04:3080::/29
netname:    AL-KUJTESA-20130426
country:    AL
org:      ORG-KA21-RIPE
admin-c:    LK1000-RIPE
admin-c:    SB2967-RIPE
admin-c:    VP691-RIPE
tech-c:     HS3459-RIPE
tech-c:     OG2456-RIPE
status:     ALLOCATED-BY-RIR
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     NOC-KIS
mnt-lower:   NOC-KIS
mnt-routes:   NOC-KIS
created:    2013-04-26T09:18:02Z
last-modified: 2016-11-11T10:37:54Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-KA21-RIPE
org-name:    Kujtesa Net Sh.p.k.
country:    AL
org-type:    LIR
address:    St. "Pashko Vasa" No.18
address:    10000
address:    Prishtina
address:    ALBANIA
phone:     +38338400400
fax-no:     +38338400400
admin-c:    SB2967-RIPE
admin-c:    LK1000-RIPE
admin-c:    VP691-RIPE
admin-c:    BI1057-RIPE
tech-c:     KR2619-RIPE
abuse-c:    KR2619-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    NOC-KIS
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     NOC-KIS
created:    2004-04-17T12:25:01Z
last-modified: 2020-12-16T13:04:49Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Habib Sahiti
address:    ST. "Rifat Burxheviq"; Hyrja 6-1; 10000 Prishtina, Kosova
phone:     +381 38 400666
phone:     +381 38 542170
phone:     +381 38 542171
phone:     +381 38 542172
phone:     +381 38 542173
mnt-by:     NOC-KIS
nic-hdl:    HS3459-RIPE
created:    2005-07-12T12:31:45Z
last-modified: 2016-09-06T14:04:44Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Lundrim Krasniqi
address:    ST. "Rifat Burxheviq"; Hyrja 6-1; 10000 Prishtina, Kosova
phone:     +381 38 400666
nic-hdl:    LK1000-RIPE
mnt-by:     NOC-KIS
created:    2003-12-25T12:02:11Z
last-modified: 2019-01-07T08:57:09Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Onur Gashi
address:    ST. "Rifat Burxheviq"; Hyrja 6-1; 10000 Prishtina, Kosova
phone:     +381 38 400666
nic-hdl:    OG2456-RIPE
mnt-by:     NOC-KIS
created:    2012-04-16T08:12:20Z
last-modified: 2016-09-06T14:04:57Z
source:     RIPE

person:     Shpend Bakalli
address:    QT "Kroi i Bardhe" pn
        38000 Prishtina, Kosova
phone:     +436766806137
fax-no:     +38138549761
nic-hdl:    SB2967-RIPE
mnt-by:     NOC-KIS
created:    2003-12-26T13:11:24Z
last-modified: 2003-12-26T13:11:24Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Vijon Peja
address:    Rr. Ukshin Hoti, # 33, 10030 Prishtin, Kosovo
phone:     +381 38 400400
nic-hdl:    VP691-RIPE
mnt-by:     NOC-KIS
created:    2003-05-29T19:58:04Z
last-modified: 2016-09-06T14:05:36Z
source:     RIPE # Filtered


route6:     2a04:3081::/32
descr:     Kujtesa Network IPv6
origin:     AS29170
mnt-by:     NOC-KIS
created:    2015-05-14T09:04:51Z
last-modified: 2015-05-14T09:04:51Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]