| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.236.46.172 (lg) / ec2-3-236-46-172.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ec:2eac::3ec:2eac (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS60849 iLevant-as
PREFIKSY:   iLevant-as AS60849
TRACEROUTE:  2a04:2ec0:: 2a04:2ec0::
LOOKING GLASS: 2a04:2ec0:: 2a04:2ec0::

inet6num:    2a04:2ec0::/32
org:      ORG-IF13-RIPE
netname:    Iraq-addresses
country:    IQ
admin-c:    RA6711-RIPE
tech-c:     RA6711-RIPE
status:     ALLOCATED-BY-LIR
mnt-by:     iLevant-mnt
created:    2021-05-31T22:32:25Z
last-modified: 2021-05-31T22:32:25Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-IF13-RIPE
org-name:    iLevant FZE
country:    AE
org-type:    LIR
address:    314 Zahran St
address:    11814-143605
address:    Amman
address:    JORDAN
phone:     +96265854646
fax-no:     +96265854646
mnt-ref:    iLevant-mnt
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     iLevant-mnt
abuse-c:    RA6711-RIPE
created:    2013-04-22T10:29:20Z
last-modified: 2023-01-04T14:38:52Z
source:     RIPE # Filtered

role:      RIPE Admin
address:    Amman, Jordan
nic-hdl:    RA6711-RIPE
abuse-mailbox: ripeadmin@ilevant.com
mnt-by:     ilevant-mnt
created:    2013-04-23T13:52:38Z
last-modified: 2013-04-23T14:20:30Z
source:     RIPE # Filtered


route6:     2a04:2ec0::/32
origin:     AS60849
mnt-by:     iLevant-mnt
created:    2021-05-31T22:24:45Z
last-modified: 2021-05-31T22:24:45Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]