| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.230.154.90 (lg) / ec2-3-230-154-90.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e6:9a5a::3e6:9a5a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS50345 optitel
PREFIKSY:   optitel AS50345
TRACEROUTE:  2a04:2e80:14:: 2a04:2e80:14::
LOOKING GLASS: 2a04:2e80:14:: 2a04:2e80:14::

inet6num:    2a04:2e80:14::/48
org:      ORG-OL56-RIPE
netname:    optitel-netv6
descr:     optitel service network
country:    BY
admin-c:    role6-RIPE
tech-c:     role6-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-MNT-DB
created:    2017-02-14T11:50:00Z
last-modified: 2020-02-25T10:08:55Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-OL56-RIPE
org-name:    Optitel LTD.
country:    BY
org-type:    OTHER
address:    Kazimirovskaya 21-222/4
address:    Minsk
address:    Republic of Belarus
abuse-c:    role6-RIPE
admin-c:    role6-RIPE
tech-c:     role6-RIPE
mnt-ref:    RIPE-MNT-DB
mnt-by:     RIPE-MNT-DB
created:    2009-12-20T16:21:52Z
last-modified: 2022-12-01T17:03:43Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Tech.Dep. NOC
address:    Kazimir. 21/222
abuse-mailbox: ripemnt@gmail.com
nic-hdl:    role6-RIPE
mnt-by:     RIPE-MNT-DB
created:    2017-02-03T18:36:59Z
last-modified: 2017-02-03T18:42:40Z
source:     RIPE # Filtered


route6:     2a04:2e80:14::/48
origin:     AS50345
mnt-by:     BYGIS-MNT
created:    2017-02-14T11:50:44Z
last-modified: 2017-02-14T11:50:44Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]