| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.254.173 (lg) / ec2-44-192-254-173.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:fead::2cc0:fead (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS209565 AlsardFiber
PREFIKSY:   AlsardFiber AS209565
TRACEROUTE:  2a04:2dc0:a:: 2a04:2dc0:a::
LOOKING GLASS: 2a04:2dc0:a:: 2a04:2dc0:a::

inet6num:    2a04:2dc0::/29
netname:    IQ-AL-SARD-20130424
country:    IQ
org:      ORG-ACfT1-RIPE
admin-c:    IA3282-RIPE
tech-c:     KK4687-RIPE
admin-c:    MH17615-RIPE
status:     ALLOCATED-BY-RIR
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ip-alsard
mnt-routes:   ip-alsard
mnt-domains:  ip-alsard
created:    2013-04-24T09:45:14Z
last-modified: 2020-12-24T07:29:57Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-ACfT1-RIPE
org-name:    AL-SARD FIBER Co. for Internet Fiber and Optical Cable Services /Ltd.
country:    IQ
org-type:    LIR
address:    Sulaimanya - salim street - Rand Gallery Bulding 5th floor
address:    460077
address:    Sulaimanya
address:    IRAQ
phone:     +9647501110085
phone:     +9647501253333
admin-c:    IA3282-RIPE
admin-c:    MH17615-RIPE
admin-c:    KK4687-RIPE
mnt-ref:    ip-alsard
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ip-alsard
abuse-c:    TD4108-RIPE
tech-c:     KK4687-RIPE
tech-c:     MH17615-RIPE
descr:     ALSARD FIBER Co. for Internet Fiber and Optical Cable Services /Ltd.
created:    2010-04-26T09:42:17Z
last-modified: 2020-12-16T13:42:22Z
source:     RIPE # Filtered

person:     IP AlsardFiber
address:    60th circule St.
address:    Iraq Al-Sulaimanya
phone:     +964 (750) 1010017
nic-hdl:    IA3282-RIPE
mnt-by:     ip-alsard
created:    2013-05-24T12:34:09Z
last-modified: 2019-02-25T06:32:58Z
source:     RIPE

person:     Kovan Kamil
address:    60th circule St.
address:    Iraq Al-Sulaimanya
phone:     +964 (750) 111 0085
nic-hdl:    KK4687-RIPE
mnt-by:     kovan-mnt
created:    2013-05-24T12:40:31Z
last-modified: 2017-10-30T22:26:58Z
source:     RIPE

person:     Mohammed Hassan
org:      ORG-ACfT1-RIPE
address:    IRAQ- SULAIMANI (60th circule St.)
phone:     +964 (750) 1010017
nic-hdl:    MH17615-RIPE
mnt-by:     ip-alsard
created:    2019-01-16T11:49:53Z
last-modified: 2020-04-10T08:29:28Z
source:     RIPE # Filtered


route6:     2a04:2dc0:a::/48
descr:     ALSARD FIBER Co. for Internet Fiber and Optical Cable Services /Ltd.
origin:     AS209565
mnt-by:     ip-alsard
created:    2020-09-03T06:45:47Z
last-modified: 2020-09-03T06:45:47Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]