| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.206.13.203 (lg) / ec2-18-206-13-203.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12ce:dcb::12ce:dcb (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS201035 LUENECOM-AS
PREFIKSY:   LUENECOM-AS AS201035
TRACEROUTE:  2a04:1c42:c000:: 2a04:1c42:c000::
LOOKING GLASS: 2a04:1c42:c000:: 2a04:1c42:c000::

inet6num:    2a04:1c40::/29
netname:    DE-LUENECOM-20130321
country:    DE
org:      ORG-LKG1-RIPE
admin-c:    LKG-RIPE
tech-c:     LKG-RIPE
status:     ALLOCATED-BY-RIR
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-LKG
created:    2013-03-21T08:56:45Z
last-modified: 2023-04-26T12:38:15Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-LKG1-RIPE
org-name:    LueneCom Kommunikationsloesungen GmbH
country:    DE
org-type:    LIR
address:    Wulf-Werum-Strae 3
address:    21337
address:    Lueneburg
address:    GERMANY
phone:     +494131789640
fax-no:     +4941317896425
abuse-c:    LGAC2-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MNT-LKG
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-LKG
created:    2010-10-15T13:26:40Z
last-modified: 2023-11-21T15:34:33Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Operations
tech-c:     JR10928-RIPE
tech-c:     MH19952-RIPE
admin-c:    JR10928-RIPE
admin-c:    NH1427-RIPE
address:    Lnecom Kommunikationslsungen GmbH
address:    Wulf-Werum-Str. 3
address:    21337 Lneburg
address:    Germany
nic-hdl:    LKG-RIPE
mnt-by:     MNT-LKG
created:    2023-04-26T12:18:34Z
last-modified: 2023-11-21T16:32:33Z
source:     RIPE # Filtered


route6:     2a04:1c42:c000::/34
origin:     AS201035
mnt-by:     MNT-LKG
created:    2020-12-02T12:46:01Z
last-modified: 2020-12-02T12:46:01Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]