| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.204.48.64 (lg) / ec2-18-204-48-64.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cc:3040::12cc:3040 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS208323 APPLIEDPRIVACY-AS
PREFIKSY:   APPLIEDPRIVACY-AS AS208323
TRACEROUTE:  2a03:e600:100:: tor-exit-anonymizer-v6.appliedprivacy.net
LOOKING GLASS: 2a03:e600:100:: tor-exit-anonymizer-v6.appliedprivacy.net

inet6num:    2a03:e600:100::/112
netname:    TOR-EXIT--FOUNDATION-FOR-APPLIED-PRIVACY
remarks:    Sent abuse emails to: abuse@appliedprivacy.net
country:    AT
org:      ORG-PRIV3-RIPE
admin-c:    FFAP1-RIPE
tech-c:     FFAP1-RIPE
status:     ASSIGNED
remarks:    ---------------------------------
remarks:    This network is used for research
remarks:    in anonymization services and
remarks:    provides Tor exit nodes to end
remarks:    users.
remarks:    https://appliedprivacy.net/abuse
remarks:    ---------------------------------
remarks:    Dieser Netzblock wird zur
remarks:    Erforschung von Anonymisierungs-
remarks:    techniken genutzt und stellt
remarks:    Endnutzern Tor Exit Nodes zur Verfuegung.
remarks:
remarks:    https://appliedprivacy.net/de/abuse
remarks:    ---------------------------------
mnt-by:     AS1764-MNT
mnt-by:     APPLIEDPRIVACY-MNT
created:    2018-05-29T07:25:37Z
last-modified: 2020-04-21T12:48:23Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-PRIV3-RIPE
org-name:    Foundation for Applied Privacy
descr:     ZVR: 1254016365
org-type:    OTHER
address:    Floragasse 7, 5. OG
address:    1040 Vienna
address:    Austria
phone:     +43 681 10895330
abuse-c:    ATF13-RIPE
mnt-ref:    AS1764-MNT
mnt-ref:    APPLIEDPRIVACY-MNT
mnt-by:     AS1764-MNT
mnt-by:     APPLIEDPRIVACY-MNT
created:    2018-04-13T13:17:07Z
last-modified: 2020-10-14T10:43:18Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Foundation for Applied Privacy NOC
address:    Floragasse 7, 5. OG
address:    1040 Vienna
address:    Austria
phone:     +43 681 10895330
nic-hdl:    FFAP1-RIPE
mnt-by:     APPLIEDPRIVACY-MNT
created:    2020-04-19T16:48:40Z
last-modified: 2020-04-20T19:37:11Z
source:     RIPE # Filtered


route6:     2a03:e600:100::/48
origin:     AS208323
mnt-by:     AS1764-MNT
created:    2019-09-06T12:09:45Z
last-modified: 2020-04-20T09:33:29Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]