| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 54.92.164.9 (lg) / ec2-54-92-164-9.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:365c:a409::365c:a409 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS30889 WAYCOM-AS
PREFIKSY:   WAYCOM-AS AS30889
TRACEROUTE:  2a03:bf40:: 2a03:bf40::
LOOKING GLASS: 2a03:bf40:: 2a03:bf40::

inet6num:    2a03:bf40::/32
netname:    FR-WAYCOMINTERNATIONAL-20130109
country:    FR
org:      ORG-EOIS1-RIPE
admin-c:    TC685-RIPE
tech-c:     TC685-RIPE
status:     ALLOCATED-BY-RIR
mnt-by:     WAYCOM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-12-27T15:39:40Z
last-modified: 2021-04-06T14:19:29Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-EOIS1-RIPE
org-name:    Waycom International SASU
country:    FR
org-type:    LIR
address:    1-3 Quai Marcel Dassault
address:    92150
address:    Suresnes
address:    FRANCE
phone:     +33141448300
fax-no:     +33141440022
abuse-c:    AR16066-RIPE
admin-c:    FD778-RIPE
admin-c:    GG30889-RIPE
admin-c:    JD348-RIPE
geoloc:     48.860784 2.224370
language:    fr
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    WAYCOM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     WAYCOM-MNT
tech-c:     TC685-RIPE
created:    2004-04-17T11:37:40Z
last-modified: 2021-08-18T08:32:25Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Technical contact
address:    Waycom International
address:    1 Quai Marcel Dassault
address:    92150 Suresnes
address:    France
phone:     +33 1 41 44 83 00
fax-no:     +33 1 41 44 00 22
remarks:    .__. . . . __. . . . . . . . . . . . . . . .
remarks:    .\ \. . . / /_ _ _. ._. ___ ___. _ __ ___. .
remarks:    . \ \ /\ / / _` | | | |/ __/ _ \| '_ ` _ \ .
remarks:    . .\ V. V / (_| | |_| | (_| (_) | | | | | |.
remarks:    . . \_/\_/ \__,_|\__, |\___\___/|_| |_| |_|.
remarks:    . . . . . . . . .|___/ . . . . . . . . . . .
remarks:    Waycom - AS30889 - http://www.waycom.net/
admin-c:    FD778-RIPE
admin-c:    GG30889-RIPE
tech-c:     FD778-RIPE
tech-c:     GG30889-RIPE
nic-hdl:    TC685-RIPE
mnt-by:     WAYCOM-MNT
created:    2003-08-25T18:12:12Z
last-modified: 2019-12-23T23:20:56Z
source:     RIPE # Filtered


route6:     2a03:bf40::/32
descr:     WAYCOM-NET6-2
descr:     Waycom IPv6 network 2
origin:     AS30889
remarks:    ---------------------------------------
remarks:    Please contact abuse@waycom.net for
remarks:    any abuse or spam problem.
remarks:    ---------------------------------------
mnt-by:     WAYCOM-MNT
created:    2015-09-30T16:31:39Z
last-modified: 2015-09-30T16:31:39Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]